Uutiset

Kuljetuskalusto

Ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntä laajenee raskaaseen kalustoon

Lisäksi uusien yksittäin valmistettujen tai uusien yksittäin maahan tuotujen ajoneuvojen ja perävaunujen nykyinen rekisteröintikatsastus tullaan korvaamaan yksittäishyväksynnällä.

Uudella yksittäishyväksyntälailla säädetään myös yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja hyväksynnän myöntäjille asetettavista vaatimuksista. Lisäksi laki siirtää tyyppihyväksyntätestejä ja tuotannon laadunvalvontaa tekevien tutkimuslaitosten hyväksymisen ja valvonnan liikenne- ja viestintäministeriöltä Ajoneuvohallintokeskukselle (AKE).

Hallitus esitti lain vahvistamista 2. huhtikuuta. Laki ajoneuvolain muuttamisesta tulee voimaan 29. huhtikuuta 2009, mistä lähtien koko ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntävelvoite tulee eripituisin ylimenokausin voimaan eri ajoneuvoluokille.

Laki yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä tulee voimaan 29. huhtikuuta 2009 ja varsinainen laki yksittäishyväksynnän järjestämisestä väliaikaislain päättymisen jälkeen vuoden 2011 alusta.

Lähde: LVM

Lue seuraavaksi