Uutiset

Kuljetuskalusto

Ajo- ja lepoaikojen väliaikaiset poikkeukset uudelleen voimaan

Piirturituloste ja yhdistelmä

Valtioneuvosto on antanut asetuksen ajo- ja lepoaikojen väliaikaisista poikkeuksista. Poikkeukset olivat edellisen kerran voimassa keväällä 2020, ja ne otetaan uudelleen käyttöön pahentuneen koronatilanteen vuoksi 30 päivän ajaksi. Asetus on voimassa 17. tammikuuta ja 15. helmikuuta 2022 välisen ajan.

Määräaikaiset poikkeukset ovat:

  1. vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia;
  2. viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia;
  3. kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia;
  4. vuorokautisen lepoajan on oltava joka päivä vähintään 9 tuntia;
  5. viikkolevon saa lyhentää vähintään 24 tuntiin joka toinen viikko ilman korvaavaa lepoaikaa;
  6. viimeistään 5,5 tunnin ajon jälkeen on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jaksottaa myös niin, että 15 minuutin tauko pidetään ensin ja 30 minuutin tauko sen jälkeen;
  7. säännölliset viikkolevot, muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, saadaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.

Tavaran- ja henkilökuljetusten sujuvuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta tärkeää. Väliaikaisten ajo- ja lepoaikapoikkeusten yhteydessä tulee kuitenkin huomioida kuljettajien työssäjaksaminen, eikä yleinen liikenneturvallisuus taikka kuljettajien työturvallisuus saa vaarantua.Lue seuraavaksi