Blogi

Vasara ja nauloja

Rakentaminen oli Suomessa ainoa merkittävä toimiala, jonka määrä ei vähentynyt koronavuonna 2020. Tämä viime vuoden tilannekin todetaan Foreconin toukokuussa 2021 laatimassa ennustuksessa kuluvalle ja ensi vuodelle. Kun Suomen BKT:nkin odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna kolmisen prosenttia, niin taloutemme on toipunut koronan vaikutuksista ehkä odotettuakin nopeammin. Useilta toimialoilta kuullaankin nyt hyviä uutisia.

Koronapandemian saaminen kuriin kehittyneissä maissa onkin kasvattanut luottamusta tulevaisuuteen. Maailmalla eri toimialojen aktiivisuus on noussut reippaasti. Uhkana on kuitenkin edelleen uusien korona-aaltojen syntyminen rokotekattavuuden paranemisesta huolimatta. Foreconin mukaan viruksen vaikutukset maailmantaloudessa jatkunevat kuitenkin koko vuoden 2021 aiheuttaen tiettyjä riskejä taloudelle.

Kone- ja laitevuokraus kasvaa rakentamisen pysyessä hyvällä tasolla. Asuntorakentamisen aloitukset kääntyivät voimakkaaseen kasvuun syksyllä 2020 ja korkea aloitustaso on jatkunut vuonna 2021. Asuntorakentamisen rakennusluvat ovat nousseet takaisin yli 40 000 asunnon tasolle. Asuntojen aloitusten ennakoidaan kuitenkin kääntyvän laskuun jälkivuosipuoliskolla 2021 ja jatkuvan vuonna 2022.

Toimitilarakentaminen toimi rakentamisen veturina viime vuonna tukien voimakkaasti konevuokrausta. Rakennuskoneita käytetään toimitilarakentamisessa enemmän kuin asuntorakentamisessa. Julkisten palvelurakennusten (koulut, sairaalat, areenat) rakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana.

Korona on tuottanut ongelmia liike- ja toimistorakentamiselle, rakennusluvat ovat vähentyneet selvästi. Pääkaupunkiseutu on ainoa alue, jossa on myönteistä kehitystä. Aloitettavaksi suunniteltuja toimitilahankkeita on melko runsaasti. Suuria teollisuushankkeita on myös vireillä. Paranevien suhdanteiden odotetaan tuovan uusia hankkeita. Biotuote-, akku- ja erilaisia uusiutuvien energian voimalahankkeita on vireillä.

Rakennuskonevuokrauksen määrälle vuonna 2020 ennakoitiin prosentin kasvua myös heti koronan ilmaantumisen jälkeen. Kasvu vuonna 2020 päätynee neljään prosenttiin, mikä on vielä hieman enemmän kuin marraskuussa 2020 tehty ennuste (+3 %). Kuluvan vuoden 2021 vuokramarkkinaennuste on prosentin verran plusmerkkinen. Rakentamisen lievästä vähenemisestä huolimatta vuoden 2022 konevuokraukselle ennakoidaan kahden prosentin kasvua.

Vuokraustoiminnan arvo viime vuonna oli 890 miljoonaa euroa. Volyymi kasvoi yli neljä prosenttia. Hyvä kehitys aiheutui pääosin asuntorakentamisen kiihtymisestä loppuvuonna. Rakentaminen onkin ylivoimaisesti suurin vuokrakoneiden käyttäjäsektori, arvo on lähes 600 miljoonaa euroa.

Vuokrakoneiden käytöstä kolmasosa, 300 miljoonaa euroa, on rakentamisen ulkopuolella, huolto-, asennus- ym. töissä teollisuudessa, palvelu- ja tapahtumasektorilla, julkishallinnossa sekä kuluttajien hankkeissa.

Rakentamisen hyvän nosteen on päässyt näkemään jokainen rautakaupassa asioidessaan. Hyllyiltä puuttuu useita nimikkeitä ja esimerkiksi puutavaran hinta on noussut voimakkaasti kevään ja alkukesän aikana. Suomi naulaa ja naputtaa tällä hetkellä joka niemen notkossa ja saarelmassa.


Lue seuraavaksi