Blogi

Käytä valtaasi ja äänestä

Kuvitus: Pauli Maukonen

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.​​ Eduskunnassa on 199 manner-Suomen 12 vaalipiiristä ja yksi Ahvenanmaan vaalipiiristä valittua kansanedustajaa.

Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait, päättää valtion talousarviosta, valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin.​

Kuten todeta saattaa, eduskunta päättää tärkeistä, meidän kaikkien elämään vaikuttavista asioista, ja sillä on suuri vastuu koko yhteiskunnasta. Olisi siis tärkeää, että kansanedustajiksi valittaisiin mahdollisimman osaavia ja tarmokkaita henkilöitä, jotka kattavasti edustaisivat Suomen kansaa.

Edellisissä vaaleissa valittu eduskunta on nyt työnsä tehnyt. Uusi eduskunta valitaan vaaleilla, joiden varsinainen äänestyspäivä on 2.4. Nyt on siis jokaisella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka on päättämässä yhteisistä asioistamme seuraavan neljän vuoden aikana.

Äänestämisestä sanotaan usein, että se on kansalaisvelvollisuus. Tarkkaan ottaen asia ei aivan niin ole, mutta melkein kuitenkin. Vaikka oman äänen antaminen voi vaikuttaa merkityksettömältä, on se kuitenkin tasan yhtä tärkeä, kuin muutkin äänet. Äänestämällä voimme käyttää sitä valtaa, jonka demokraattinen yhteiskuntajärjestelmämme on meille suonut.

Äänestämisen tärkeyden voi ilmaista myös niin kuin eräs vaaliuurnilta palannut henkilö, joka kertoi käyneensä lunastamassa oikeuden arvostella tulevan eduskunnan ja hallituksen päätöksiä. Toisin sanoen ne, jotka eivät äänestä, pysykööt tässä suhteessa hiljaa seuraaviin vaaleihin saakka.

Äänestäminen on tärkeää, pitäisi vain valita ehdokas, jolle äänensä antaa. Joillekin päätös voi olla helppo, toisille valinta voi olla hyvinkin haasteellista. Mainoksissaan ehdokkaat nostavat esille itselleen tärkeitä asioita ja kertovat tavoitteistaan. Niiden pohjalta pitäisi löytää ehdokas, jonka ajatusmaailma vastaa parhaiten omaa ja jolle äänensä antaa. Ei ole välttämättä helppoa.

Internetin vaalikoneet voivat olla tässä avuksi. Vastaamalla kysymyksiin kone ehdottaa sopivaa ehdokasta. Tulokset saattavat olla kuitenkin yllättäviä. Vaalikoneesta voi myös katsoa ehdokkaitten antamia vastauksia vaalikoneen kysymyksiin, ja siten selvittää, miten ajatuksissa ollut ehdokas on kysymyksiin vastannut.

Joskus voi tuntua siltä, että yksikään ehdokas ei tunnu hyvältä. Silloin on äänestettävä vähiten huonoa. Äänestämättä jättäminen on edelleen vielä huonompi vaihtoehto.

Huonojen ehdokkaiden ongelmaan on ehdotettu mahdollisuutta antaa niin sanottu protestiääni, jolla äänestäjä voisi käyttää äänioikeuden ja ilmaista, ettei hyviä ehdokkaita ole. Vielä jalostuneempi ratkaisu olisi mahdollisuus antaa miinusääni ehdokkaalle, jota ei missään nimessä haluasi kansanedustajaksi. Minkähänlaisen vaalituloksen nämä muutokset tuottaisivat?

Loppuun vielä vaaliaiheinen kevennys: Elintarviketehtaassa oli joukko vieraita tutustumassa tehtaan toimintaan. Vierailun isäntä kertoi, että sika, joka tulee teuraaksi, käytetään erittäin tarkasti hyödyksi aina eläimen lämpöä myöden. ”Vain ääni jää hyödyntämättä”, hän kertoi aiheellisesti ylpeänä. Vieraiden joukosta kuului ehdotus: ”Eikö ne äänet kannattaisi myydä vaalien alla eniten tarjoavalle puolueelle?”
Kuvitus: Pauli Maukonen

Lue seuraavaksi