Uutiset

Autot

Uusi Traffic Management Finland -konserni

Uusi Traffic Management Finland-konserni vastaa kaikkien kulkumuotojen liikenteenohjauksesta ja -hallinnasta

Vuoden 2019 alussa aloittaa toimintansa valtion liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Group, jonka muodostavat emoyhtiö Traffic Management Finland Oy (TMF) sekä sen liikennemuotokohtaiset tytäryhtiöt.

Traffic Management Finland on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Konsernin tehtävänä on tarjota edistyksellisiä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita sekä varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Se vastaa myös ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Tytäryhtiöt ja niiden vastuualueet:

  • Finrail oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
  • Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland) vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
  • Vessel Traffic Services Finland (VTS Finland) vastaa meriliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
  • Air Navigation Services Finland (ANS Finland) vastaa lennonvarmistuksesta

Konsernissa tulee työskentelemään koko Suomessa yhteensä reilut 1000 henkilöä.

Muutos ei vaikuta yhteistyöhön tai tarjottaviin palveluihin. Toiminta, yhteistyö ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen.

Lue seuraavaksi