Uutiset

Autot

Uudet liikennemerkit sitowiseläisten kynistä

Sitowisen asiantuntijat ovat piirtäneet uudet liikennemerkit, jotka ovat osa uutta tieliikennelakia. Suunnittelutyötä Sitowisessä on johtanut DI Taina Kuparinen. 

Liikennemerkkien suunnittelutyö alkoi jo vuonna 2014 ja vuosien saatossa merkkejä on piirretty tuhansia. Työryhmään on kuulunut kourallinen Sitowisen liikennesuunnittelijoita.

Äärimmäistä tarkkuutta 

Myös lakiuudistuksen liikennemerkit kirjataan lakiin, joten niitä on myöhemmin hankalampi muuttaa. Siksi ne tehdään äärimmäisellä huolellisuudella ja jokaista yksityiskohtaa erityisen tarkasti harkiten.

Työn olennaisin osa on liikennemerkkien mitoituspiirustusten luominen. Niissä määritellään se, miltä merkki näyttää. 
”Vaihtoehtoja on tehty ja millejä on viilattu enemmän kuin missään muussa suunnittelutyössäni”, Taina Kuparinen kuvailee yksityiskohtien tarkkaa suunnittelua. 

Suunnittelutyössä tasapainotellaan visuaalisuuden ja teknisten ratkaisujen välillä. Merkkien pitää olla selkeitä, mutta niiden valmistustapa ja yhteneväisyysvaatimukset tuovat omat raaminsa. On myös huomioitava se, missä merkkiä käytetään, kuinka kaukaa sitä katsotaan ja paljonko siinä on informaatiota. 

”Tähän työhön soveltuu suunnittelija, jolla on hyvä looginen hahmotuskyky ja joka pystyy pitämään koko merkkipaletin synkroniassa ilman merkkien välisiä sääntömaailman ristiriitoja,” Taina Kuparinen kuvailee. 


Uudet liikennemerkit valmistetaan sitowiseläisten piirtämien mitoituskuvien perusteella. Kuvassa varoitusmerkkeihin kuuluva liikennemerkki A17, ”Lapsia”.

Työ jatkuu lain voimaan tultua 

Vaikka hankkeen h-hetki on käsillä uuden lain voimaan astuessa, ei työ ole vielä valmis. Tuhansia merkkejä on suunniteltu, mutta vielä puuttuu joitain täydennyksiä kuten esimerkkitapauksia, joita suunnitellaan vielä lain voimaan astuttua. 

Viimeiset kuukaudet ennen lain voimaan astumista ovat olleet todella kiireisiä, kun aineistoja on viimeistelty toimituskuntoon. Samalla on konkretisoitunut se, kuinka moni taho tarvitsee uusia liikennemerkkejä: kunnat, suunnittelijat, ohjelmistotoimittajat, liikennemerkkivalmistajat, tiemerkintäyritykset, autokoulut sekä monet julkaisuja tuottavat painotalot ovat tarvinneet uusia liikennemerkkejä omiin käyttötarkoituksiinsa. 


Lue myös: Uusi laki muuttaa kesällä liikennettä – näissä kohdissa asiantuntijat näkevät vaaran paikkoja


Lue seuraavaksi