Uutiset

Autot

TTS kouluttaa kuljetusalan työnjohtajia ja esimiehiä

Koulutuksiin liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien sekä osaamisen kehittymisen kautta koulutuksesta hyötyy sekä koulutuksessa mukana oleva opiskelija että yritys, jonka toimintaa opiskelija kehittää. Koulutukseen kuuluu kehittämisprojekti, joka toteutetaan työpaikalla. Lisäksi molemminpuolinen sitoutuminen koulutukseen ja yrityksen kehittämiseen on tärkeää.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Oppisopimuksella opiskelemisen edellytyksenä on muun muassa koulutuspaikan lisäksi työpaikka ja työpaikalla nimetty kouluttaja. Opiskeluaika on enintään 1,5 vuotta riippuen opiskelijan osaamisesta. Opiskelija hakee itse koulutukseen. Koulutus koostuu koulutuspäivistä, ohjatusta kouluttautumisesta työpaikalla ja verkko-opiskelusta. Hakeutuminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.tts.fi 

Lue seuraavaksi