Uutiset

Autot

Tietyömailla ylinopeutta

Viime kesänä Liikennevirasto mittasi ajoneuvojen nopeuksia kolmella eri tietyömaalla. Nopeusseurannan tuloksista selvisi, että monen työmaan ohi ajetaan roimaa ylinopeutta. Mittauksissa oli mukana myös tietyömaa, jossa vain muutama prosentti ohiajavista autoilijoista noudatti nopeusrajoituksia. Ylinopeus tietyömailla heikentää sekä työmiesten että autoilijoiden turvallisuutta.

Liikennevirasto mittasi tietyömaiden nopeuksia kantatie 65 asfalttityömaalla, valtatien 3 siltatyömaalla ja valtatien 5 Mikkelin kohdan parannushankkeella. Mittauksissa saatiin ylös kymmenien tuhansien ajoneuvojen nopeuksia. 

Tulokset vaihtelivat suuresti tietyömaittain. Esimerkiksi kantatien 65 työmaalla autoilijat noudattivat enimmäkseen nopeusrajoituksia. Myös valtatien 5 Mikkelin kohdan parannushankkeella mitatut keskinopeudet olivat vain vähän korkeammat kuin työmaan nopeusrajoitukset.

Toisaalta valtatien 3 siltatyömaalla vain 4 % työmaan päiväsaikaan ohittaneista ajoi nopeusrajoitusten mukaisesti. Valtatien 3 siltatyömaalla nopeuksia mitattiin myös yöllä. Yöllä vain 2 % työmaan ohi ajaneista noudatti nopeusrajoituksia. Keskimääräiset ylinopeudet olivat yöaikaan suurempia kuin päiväsaikaan.

Nopeusnäytöt muistuttavat tehokkaasti ylinopeudesta

Tutkimuksessa selvisi myös, että tietyömaiden nopeusnäytöt vaikuttavat ihmisten ajonopeuteen. Nopeusnäytön ohi ajaneet hidastivat pääsääntöisesti heti, kun he havaitsivat nopeutensa nopeusnäytöltä. Nopeutta hidastettiin, vaikka ajonopeus olisi ollut jo valmiiksi nopeusrajoituksen puitteissa.

”Tämän tutkimuksen tulokset antavat selviä viitteitä siitä, että nopeusnäytöt tietyömailla hidastavat ajonopeuksia ja lisäävät siten turvallisuutta. Tällä hetkellä nopeusnäytöt ovat käytössä joillakin tietyömailla, mutta tavoitteenamme on lisätä niiden käyttöä”, Liikenneviraston työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen sanoo. 

Liikenteen oikealla nopeudella pyritään turvaamaan työntekijöiden työturvallisuus sekä työmaan toiminta. Ylinopeudet heikentävät työkohteen havainnointia ja siten vaarantavat sekä työmaalla työskentelevät henkilöt että työmaan ohi ajavan autoilijan turvallisuuden. Kaikilla Liikenneviraston tietyömailla liikenteenohjausjärjestelyt tehdään Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. 

”Nopeusnäytöt ovat yksi keino lisätä tietyömaiden turvallisuutta. Edelleen on kuitenkin tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla tietyömailla noudatetaan meidän ohjeistusta liikennejärjestelyistä”, painottaa Risto Lappalainen.

Lue seuraavaksi