Uutiset

Autot

Taksien uusi hinnastomääräys astui voimaan 1.2. – Lähitaksi kehottaa kuluttajaa tarkkaavaisuuteen

Hinnaston esillepano takseissa muuttuu, kun liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallinen määräys astui voimaan. Määräyksen mukaisesti Suomen kaikissa kuluttajia kyyditsevissä takseissa tulee 1.2.2020 alkaen olla selkeästi näkyvillä uudenlainen hinnasto, josta käy ilmi matkan hinta tai hinnan määräytymisen perusteet. Hinnaston koko, ulkoasu ja siinä käytetyt symbolit on tarkkaan määritetty. Lähitaksin hinnat pysyvät uudistuksessa ennallaan.

Traficomin määräys koskee ennalta tilaamattomia, esimerkiksi taksitolpalta otettavia kyytejä, jolloin matkustajan on usein verrattain lyhyessä ajassa kyettävä vertailemaan ja arvioimaan eri taksipalvelun tarjoajien esittämiä hintoja.

”Lähtökohtaisesti on hyvä asia, jos asiakkaiden on aiempaa helpompi verrata taksihintoja tolpilla. Lähitaksin hintoihin uudistuksella ei ole vaikutusta. Uudet hinnastotarramme on suunniteltu Traficomin määräysten mukaisesti ja niistä on pyritty tekemään mahdollisimman selkeät ja helppolukuiset asiakkaille. Yksi taksinvälitysyhtiöiden haasteista on kertoa asiakkaalle kaikki olennainen mutta kuitenkin niin, että hinnasto pysyy järkevän kokoisena”, Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen sanoo.

Tarran koko ei saa haitata viihtyvyyttä

Viranomaisten määrittelemä vähimmäiskoko hinnastotarralle on 200 x 150 mm. Määräyksessä on tarkat säädökset myös esimerkiksi tarrojen väristä, tekstien koosta ja jopa rivivälistyksestä, minkä vuoksi asiakkaan voi olla vaikeampi erottaa eri palveluntuottajia toisistaan.

”Nykyisestä hinnastostamme kaikenkattavan tiedon sisällyttäminen uuteen tarraan olisi tehnyt siitä niin suuren, ettei takapenkillä istuva matkustaja olisi käytännössä nähnyt lainkaan ulos sivuikkunasta. Jouduimme siis asiakkaidemme matkustusviihtyvyyden ja autojen ulkonäkösyiden vuoksi jättämään pois tarrasta joitakin hyödyllisiä tietoja, joita siinä ei ole pakko esittää. Autoissamme on kuitenkin sisällä pyynnöstä nähtävissä täydellinen kuluttajahinnastomme, sekä Helsinki-Vantaalta lähtevissä kyydeissä erillinen lentokenttähinnasto”, Lähitaksin Pentikäinen kertoo.

Lähitaksi varoittaa kepulikonsteista

Toimitusjohtaja Pentikäisen mukaan kestää varmasti aikansa, ennen kuin asiakkaat ymmärtävät uusien pakollisten hinnastosymbolien merkitykset. On kuitenkin asioita, joihin huomion kiinnittämällä kuluttaja voi välttyä useissa Euroopan maissa esiintyvältä, yleistä hintatasoa huomattavasti korkeammalta hinnoittelulta.

”Uudistus vaatii kuluttajalta aiempaa parempaa valppautta ja valveutuneisuutta, jottei tule maksaneeksi kyydistään liikaa. Hinnastotarralliset takaikkunat voidaan varsinkin kesällä laskea alas siten, ettei asiakas kykene näkemään hintatietoja. Samoin tuttua muista maista on se, että tarrat on asennettu ikkunoiden sisäpintoihin, jolloin nykyautojen tummennettujen ikkunoiden läpi hinnat eivät hiukankaan pimeämmällä näy käytännössä lainkaan.”

Lähitaksin autoja on tästä syystä ohjeistettu kiinnittämään tarra ikkunan ulkopintaan, mistä puolestaan aiheutuu Suomen sääolosuhteissa uusia haasteita: takseja pestään päivittäin. Ulkopuolella tarrat ovat alttiina myös esimerkiksi sateelle, pesuliuottimille, tiesuolalle ja auringon uv-säteilylle. Lisäksi pakkanen ja ajoviima vaikeuttavat tarrojen kiinnipysymistä.

Fakta

Hinnastojen yhdenmukaistamisen tavoitteena on tehdä taksien hintavertailusta helpompaa ja selkeämpää asiakkaalle, joka ottaa kyydin esimerkiksi taksitolpalta. Linjauksella pyritään parantamaan taksien hinnoittelun läpinäkyvyyttä, ja sillä katsotaan olevan positiivinen vaikutus kilpailuun alalla.

Hinnasto on esitettävä ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa, muualla ajoneuvon oikealla sivulla tai muutoin ajoneuvon oikealle sivulle näkyvässä paikassa siten, että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa ajoneuvon ulkopuolelta. Lisäksi hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet on ilmoitettava matkustajalle pyynnöstä suullisesti.

Määräyksessä on säädetty mm. hinnaston minimikoko, väri ja käytettävät tekstityypit sekä niiden koko sekä riviväli. Lisäksi keskeisimmille hinnanmuodostuksen perusteille sekä erilaisille lisämaksuille on määritelty pakolliset, yhtenäiset symbolit.

Jos taksimatkan hinta vaihtelee esimerkiksi vuorokaudenajan mukaan, voi esillä olla samanaikaisesti joko yksittäin kulloisenkin vuorokauden mukaisesti voimassa oleva hinnasto tai useampi hinnasto ympäri vuorokauden.

Määräys ei koske taksimatkoja, jotka tilataan ennalta, esimerkiksi puhelimitse tai sovelluksella välitys- tai yhdistämispalvelun kautta, eikä sellaisia taksiliikenteen palveluita, joissa sopimusosapuolena ei ole kuluttaja.

Lue seuraavaksi