Uutiset

Autot

Kuljetusalan tilipalvelu – Pretaxin parasta kuljetusalan tuntemusta

Pretax kertoo esitteessään olevansa Pohjois-Euroopan suurin talous- ja palkkahallintopalveluiden asiantuntijayritys. Sen vanhimman yksikön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 65 vuotta. Yksikkö perustettiin Helsinkiin Konekirjanpito Oy -nimisenä. Tänään konsernilla on konttoreita kahdeksassa maassa ja henkilöstöä 1500, joista noin tuhat Suomessa. Asiakkaita sillä on 15 000.

Kuljetusalan osaaminen

Pretax-konserni on kasvanut vaiheittain yritysostojen myötä. Kuljetusalan toimialaosaamisen Pretax sai, kun Helsinkiläinen GJP-Tilit tuli osaksi konsernia vuonna 2005. Konalassa edelleen tutulla paikallaan sijaitseva toimipiste on viralliselta nimeltään Pretax GJP. Paremmin se tunnetaan kuitenkin markkinointinimillään Kuljetusalan Tilipalvelu ja Taksialan Tilipalvelu.

GJP-Tilit oli ehtinyt hankkia kokemusta kuljetusalalta ennen konserniin liittymistään jo 40 vuoden ajan. Nykyisen palvelujohtajan Timo Tammisen vanhemmat alkoivat silloin pitää osa-aikaisesti tilitoimistoa. Kommandiittiyhtiö perustettiin vuonna 1973 ja GJP-Tilit Oy vuonna 1983, jolloin myös Timo Tamminen tuli mukaan toimintaan.

Koko ajan toiminta on keskittynyt kuljetusalaan. ”Asiakkaita on niin tavara- kuin taksiliikenteen puolelta. Kirjanpidollisesti kuin lakiasiain kannalta molemmat ovat pitkälti samojen määräysten alaisia, joskin molemmissa on erityispiirteensä. On meillä rautatiekuljetuksienkin parissa toimiva yritys asiakkaana – samoja asioita pitkälti sielläkin. Kilometrijuoksu on näissä kaikissa keskeistä”, toteaa Tamminen.

Näkemys kuljetusalasta

Kuljetusalan Tilipalvelu on myös kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Koska Pretax GJP on keskittynyt kuljetusalaan jo vuosikymmeniä sitten, on sille kehittynyt vahva näkemys alan toiminnoista ja asioiden vaikutuksista niihin. Kertyneestä vertailupohjasta saadaan keskiarvoja, joihin on käytännöllistä verrata yksittäisiä tietoja.
Peruskirjanpidon ja alv-asiat ovat tavallista tilitoimistorutiinia, mutta tietojen käyttäminen yritystoiminnan kehittämiseen ja lainopilliset näkökohdat ovat seikkoja, joissa alakohtainen tuntemus on valttia.

”Yleensä on monta tapaa hoitaa tietty asia ja oikeita vaihtoehtoja useampiakin. Saatamme pallotella ratkaisuilla ja niiden vaikutuksilla, jolloin asiakas saa vaihtoehtoja ja tietoa päätöksentekonsa pohjaksi. Esimerkiksi voimme miettiä liiketoiminnan laajentamista, ostaako kalustoa vai liisata tai onko järkevämpää jättää toiminnan laajennus suunnitteluasteelle.”

”Pitkä asiakkuus on on etu, sillä silloin meillä on perspektiiviä asiakkaan toimintaan. Tutun asiakkaan kanssa on helpompi miettiä juttuja kuin oudomman. Asiakkaat ovat keskimäärin kuljetusalalla pieniä toimijoita, perheyritystyyppisiä, mistä seuraa, että tällaisia ovat myös meidän asiakkaamme keskimäärin – suurin ryhmä ovat yhden auton yrittäjät, joilla ei ole ketään töissä. Heidän liiketoimiinsa vaikuttaa voimakkaasti henkilökohtaisen elämän tilanteet. Nämä asiat ovat yleensä tiedossa tuttujen asiakkaiden osalta ja sopivimpien ratkaisujen löytäminen näin helpompaa. Eri asiat kiinnostavat kymmenen auton kasvuhakuisen yrityksen omistajaa tai yritystä, jolla on 40 autoa ja 80 henkilöä palkkalistoilla.”

Näitä muutaman vuoden välein tilitoimistoa vaihtavia Tamminen kutsuu muuttolinnuiksi. Erityisen suuren ei joukko ole Tammisen mukaan, sillä hän muistelee tilastollisesti tilitoimiston asiakkuuden kestävän 23,5 vuotta. ”He kilpailuttavat tilitoimistopalvelut säännöllisesti ja vaihtavat halvimman tarjouksen perässä. Käytännössä he joutuvat olemaa koko ajan tutustumisvaiheessa tilitoimiston kanssa ja jäävät paitsi ajan kanssa kehittymisestä.”

Paperiasioiden kokonaishallintaa

Pretax-konsernin taustatuki on oiva lisä, sillä sen ansiosta lakipalvelujen osalta on saatavana apu kaikkiin juridisiin pulmiin ”yhden luukun periaatteella”. Tässäkin on pitkästä asiakassuhteesta hyötynsä.

”Luottamussuhde rakentuu vuosien myötä ja sitten voi kertoa kaiken myös yksityiselämän puolelta”, tietää Tamminen. ”Vaikka lakiasia koskisi yksityiselämää, on huomattavasti helpompi tulla tuttujen henkilöiden kanssa hoitamaan asiaa. Jos meillä ei itsellä ole parasta tietämystä aiheesta, saamme sitä konsernin lakiyksiköltä. Osaamme ohjata asiakkaan sopivien ammattilaisten tykö. Toisaalta tulee hyödynnettyä synergia asioiden vaikutuksesta yrityskuvioihin.”

”Asiakkaat ovat arvostaneet erityisesti sitä, että voivat keskustella asioista asiakkaan omalla kielellä juristien munkkilatinan sijaan.”

Pretax-konserniin kuulumisen ansiosta Tamminen voi tarjota myös sähköistä tilipalvelua. ”Sähköisen laskutuksen yleistyessä myös sähköinen tilipalvelu alkaa yleistyä. Isot yritykset, joilla `kriittinen massa` ylittyy (osto- ja myyntilaskuja on riittävän paljon), voivat saada sillä jo nyt kustannussäästöjä, mutta vielä on pitkä matka paperittomaan toimintaan. Sähköisen palvelun etuna on käsittelyn nopeus ja sen ansiosta saatava reaaliaikainen tieto suunnitteluun.

Etäpalvelu ei ole etäinen palvelu

Kuljetusalan Tilipalvelun asiakkaat ovat ympäri Suomen. ”Vanhasta taustasta johtuen asiakaskuntamme painottuu entisen Uudenmaanläänin alueelle. Pretaxiin liittymisemme myötä reviirimme on laajennut selvästi ja etäasiakkuuksia on tullut entistä enemmän.”

”Käytännössä ei ole paljoakaan väljä missä asiakkaan toimipaikka on. Usein rutiiniasiointi on mapin tuomista toimistolle. Varsin helposti se käy myös postin välityksellä. On asiakkaita, joita en välttämättä näe vuosiin, mutta silti olemme välillä tiiviistikin yhteyksissä sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tarpeen mukaan järjestämme tapaamisia siten kuin järkevä on – menemme asiakkaan luo tai he tulevat tänne. Toimintatapa on paljon henkilökohtaisista mieltymyksistä kiinni.”

Telematiikka tulee

Uusista telematiikan antamista mahdollisuuksista Tamminen kertoo keskustelleensa asiakkaidensa kanssa, mutta suorat linkitykset ovat vasta tulossa.
”Isot yritykset menevät tässäkin asiassa edellä ja se tulee olemaan tulevaisuutta. Näistä on saatavana paljon erilaista konekielistä tietoa, mutta sen järkevä soveltaminen on vielä kehitysasteella. Visiona voisi ajatella esimerkiksi järjestelmän laskevan nopeasti onko tilattu keikka kannattava vai ei.”

”Arvostakaa omaa työtänne”

Tamminen on huomannut laskusuhdanteen tuoneen alalle epäterveenä ilmiönä hintojen polkemista. ”Jotkut ovat lähteneet laskemaan ajotaksojaan. Perusteena on polttoaineen hinnan lasku. Polttoaine on kuitenkin vain yksi osa kulurakenteessa ja helposti jää huomioimatta esimerkiksi, että palkkakulut nousevat kahdesti vuodessa. Ei työn teko niin hauskaa ole, etteikö siitä pitäisi jotakin jäädä myös palkaksi.”

”Kuljetusyrittäjien kannattaisi ehdottomasti miettiä yhdessä tilitoimiston kanssa kuljetushinnoittelun kriittinen piste, jolla vielä tulee toimeen. Hintataso on saatu järkevälle tasolle vuosien pitkäjänteisen työn tuloksena. Jos yleinen hintataso päästetään taas kannattamattomalle tasolle, on sen nostaminen taas pitkän tien takana.”

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi