Uutiset

Autot

Istutettu puu jokaista ajoneuvoa kohden

Alueen suurimpana työllistäjänä Dethleffs haluaa kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista panostaen kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan. Ympäristöä suojaavat toimenpiteet ovat Dethleffsille erityisen tärkeitä, sillä luonnosta nauttiminen on merkittävä osa ajoneuvomatkailua myös tuleville sukupolville. Lähtökohtana kestävän kehityksen toteuttamisessa Dethleffsillä on taloudellinen menestyminen ympäristöarvot huomioiden.  YK julisti vuoden 2011 ”metsien vuodeksi”. Samaan aikaan Dethleffs istuttaa yhden puu jokaista maahan valmistamaansa matkailuajoneuvoa kohden. Tuloksena syntyy tuhansista puista kasvava ”Dethleffs-metsä“, joka on osa kansainvälistä PRIMAKLIMA-hanketta, jolla nykyaikaisen energiaa kuluttavan elämäntyylin synnyttämät haitat luontoon pyritään pitämään luonnollisessa tasapainossa metsien hoidolla ja istuttamisella.

Dethleffs-matkailuajoneuvojen tuotannossa kaikki yli jäävät materiaalit kierrätetään. Esimerkiksi liimausrobotti lisää liiman tarkasti vain tarvittaviin kohtiin, jolloin hukkapalat kelpaavat kierrätykseen. Kierrätyksen ansiosta parin viime vuoden aikana ajoneuvokohtainen jätemäärä tuotannossa on pienentynyt 25 %, energiankulutus on vähentynyt 12,2 % ja veden käyttö on vähentynyt 200 litralla autoa kohden.
Tuotannossa syntyvä jätepuu poltetaan tehdasalueella sijaitsevassa lämpölaitoksessa, mikä ehkäisee jätepuun kuljetuksista aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Vuositasolla oma lämpölaitos vähentää tarvittavan poltto-öljyn määrää minimissäänkin 500 000 litraa.

Siirtymällä ”paperittomaan tuotantoon“ käytetyn paperin määrä väheni vuodessa 7,5 tonnilla, mikä vastaa 1,5 miljoonaa A4-arkkia. Matkailuajoneuvoja esitteleviin hinnastoihin ja katalogeihin käytetään yksinomaan PEFC-sertifioitua paperia. Yleisö pääsee tutustumaan Dethleffsin kestävään kehitykseen tähtäävään tuotantoon kerran viikossa torstaisin järjestettävillä tutustumiskäynneillä.

Lue seuraavaksi