Uutiset

Autot

ExxonMobil julkaisee Euroopan tavaraliikennekalustokatsauksen


Tiukka kustannusten hallinta voi avata uusia kasvumahdollisuuksia tavaraliikennealalla.  Arvio pohjautuu ExxonMobilin ”Future of Fleets” –kyselyn tuloksiin , jossa perehdyttiin tavaraliikenneyritysten johtohenkilöiden käyttäytymiseen, huolenaiheisiin ja ennusteisiin eri puolilla Eurooppaa. Kysely paljasti monimutkaisen ja haastavan, mutta samalla  lupauksia herättävän tulevaisuuden kuvan.

Kaikilla kyselyn kattamilla markkina-alueilla 71 % vastaajista ennakoi liiketoimintansa kasvavan tulevien 12 kuukauden aikana. 48 % vastaajista ennakoi vaikuttavaa 11–30 %:n kasvua. Vastapainoksi esitettiin kuitenkin joukko haasteita: 40 % vastaajista ennakoi vaikeiden taloudellisten suhdanteiden ja epävakaiden markkinoiden olevan pääasiallisia syitä, jotka vaikuttavat  yritysten liiketoimintaan seuraavien viiden vuoden aikana. Arvaamattomat polttoaineiden hinnat sekä  muut tekijät, kuten tiukentuvat päästörajoitukset, joista  esimerkkinä EU:n vuoden 2020 direktiivi, ovat kaikki asialistan kärjessä. Tästä syystä kuljetuskalustojen tulevaisuus on kehkeytymässä hankalaksi.

Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta kasvunäkymät ilmoitettiin vahvoiksi. Kysely paljasti, että monien kuljetuskalustojen omistajien välitön huolenaihe on kustannusten hallinta, ei niinkään pitkän aikavälin sijoitukset, vaikka jälkimmäinen saattaisi asettaa kaukonäköiset kuljetuskalustojen omistajat kehityksen kärkeen.

Merkittävä keskittyminen kustannuksiin ei ole kuitenkaan yllättävää haastavina taloudellisina aikoina. Huoli polttoainetehokkuudesta on saanut 65 % vastaajista harkitsemaan tarkasti, kuinka he voivat pitää kuljetuskalustonsa hyvin huollettuna. Kuljettajien koulutus ja telematiikan käyttö ovat näkyvästi esillä polttoainetehokkuuden kohentamisessa, mutta vain 32 % vastaajista kertoo varmistavansa käyttävänsä polttoainetehokkuutta kohentavia voiteluaineita tavanomaisten sijasta.

”Voiteluaineiden pitkän aikavälin potentiaali polttoainetehokkuuden kohentajina on jäänyt monissa autokalustoissa hyödyntämättä”, kertoo Maciej Marcinowski, ExxonMobilin Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän tavaraliikenneajoneuvojen voiteluaineiden markkinointineuvoja.

”Voiteluaineita valitessaan lähes 40 % kyselyyn vastanneista kertoi ostavansa halvinta saatavilla olevaa merkkiä. Lisäksi kysyttäessä, kuinka voiteluaineisiin suhtaudutaan heidän yrityksissään, 64 % vastasi, että ne koetaan alhaisella tasolla pidettävinä kustannuksina. On tärkeää, että asenteet muuttuvat ja että voiteluaineiden ostamista pidetään sijoituksena, jolla voidaan säästää rahaa pitkällä tähtäimellä.”

Huipputehoiset voiteluaineet, kuten Mobil Delvac 1™ LE 5W-30, tarjoavat merkittävästi kohentunutta polttoainetehokkuutta* sekä parempaa suojaa kulumiselta ja karstan muodostumiselta parantaen liiketoiminnan tasetta pidemmällä aikavälillä.

ExxonMobilin ”Future of Fleets” -kyselyn raportti on kokonaisuudessaan luettavissa klikkaamalla oheista linkkiä: http://www.mobil.fi/finland-finnish-lcw/heavydutyengineoils_b2b-survey.aspx

Lue seuraavaksi