Uutiset

Autot

Autoveroista kannetut elvit ennen vuotta 2006

Tulli tiedottaa 2.8.2013.

Autoveroverovelvolliset voivat jättää elviä koskevan korvausvaatimuksensa myös suoraan Tullille. Julkisuuteen noussut Korkeimman oikeuden tuomio 5.7.2013 määräsi valtion maksamaan vahingonkorvauksia vuonna 2003 ajoneuvon maahantuoneelle verovelvolliselle.

– Korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa kanne oli nostettu pian EY-tuomioistuimen 19.3.2009 antaman elviä koskevan syrjivyystuomion jälkeen. Tapauksessa ei siten lainkaan käsitelty sitä kysymystä, missä ajassa elviä koskeva korvausvaatimus on tehtävä ja koska elviä koskeva vahingonkorvausvelka vanhenee, Tullin autoverotusjohtaja Tapio Rouhiainen sanoo.

Tulli ei automaattisesti palauta kaikkia ennen vuotta 2006 muista EU-maista tuotujen autojen elviä.

– Koska elviä koskevan vaatimuksen esittämisen määräajasta ja vahingonkorvausvelan vanhentumisesta on Korkeimman oikeuden tuomion jälkeen esitetty erilaisia, perusteltuja näkemyksiä, Tulli odottaa ennen korvausvaatimusten käsittelyä vanhentumisaikakysymysten osalta lainvoimaisia päätöksiä elviä koskeviin korvauskanteisiin. Koska korvausvaatimuksia käsitellään myös yleisessä tuomioistuimessa, on tärkeää, ettei Tulli hallintoviranomaisena tee erilaisia päätöksiä vanhentumisen suhteen kuin yleinen tuomioistuin, Rouhiainen korostaa.

Jotta yksittäinen verovelvollinen voi ratkaisuja odotellessa varmistaa, että hänelle ei koidu ajan kulumisen vuoksi enää mahdollisia uusia oikeudenmenetyksiä, eikä hänen tarvitse kaikissa tapauksissa lähteä raskaaseen tuomioistuinprosessiin, korvausvaatimuksen elv-asiassa voi jättää myös suoraan Tullille, Rouhiainen muistuttaa.

Pyrkiäkseen tarjoamaan verovelvollisille helpon ja selkeän mahdollisuuden korvausvaatimuksen tekemiseen, Tulli on julkaissut 2.8. internetsivuillaan ohjeet korvausvaatimusten tekemisestä ja valmiin lomakkeen, jolla korvausvaatimuksen voi tehdä sekä tietopaketin asiaan liittyvistä yleisimmistä kysymyksistä, kertoo Rouhiainen.

Vahingonkorvausvaatimuksen voivat tehdä ne, jotka ovat saaneet autoveropäätöksen ennen vuotta 2006 ja jotka eivät ole voineet vähentää elviä arvonlisäverotuksessaan.

www.tulli.fi

Lue seuraavaksi