Uutiset

Autot

Autoliitolta oppikirja opetuslupaopetukseen

Opetuslupa tarjoaa mahdollisuuden saada enemmän ajo-opetusta ja ajokortin edullisempaan hintaan. Autoliitosta saa nyt kattavan materiaalipaketin teoria- ja ajo-opetuksen tueksi. Uusimpana tuotteena tarjolla on opetuslupaopetuksen oppikirja Startti. Autoliiton mukaan opetuslupaopetuksen suosio yli kaksinkertaistui vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Syynä suosion kasvuun voidaan pitää sitä, että opetuslupavaatimuksia muokattiin viime vuodelle epäonnistuneen, vuonna 2013 voimaan tulleen ajo-opetusuudistuksen jälkeen.

Moni valitsee opetuslupaopetuksen, koska se tarjoaa mahdollisuuden saada ajokortti autokouluopetusta edullisempaan hintaan. Yksi opetuslupaopetuksen vahvuuksista on mahdollisuus ajaa kustannustehokkaasti todella paljon ajotunteja. Opetus voidaan aloittaa oppilaan täytettyä 17 vuotta, joten aikaa harjoitteluun eri keliolosuhteissa on runsaasti.

Monet opetuslupaopettajat ovat kokeneet teoriaopetuksen haasteelliseksi, koska opetusmateriaalia on ollut niukasti tarjolla. Jo viime keväänä Autoliitto lanseerasi Autoliiton Ajokoulu verkko-oppimisympäristön, jossa käsitellään B-luokan ajokortin opetussuunnitelman mukaiset aiheet videoin sekä nettikirjan avulla. Ajokoulussa on myös oppimista tukevia tehtäviä sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä Autoliiton asiantuntijalle. Nyt on vuorossa painetun oppikirjan vuoro.

”Startti – oppikirja opetuslupaopetukseen” käy läpi havainnollisesti ja monipuolisesti B-luokan opetuslupaopetukseen kuuluvat aihekokonaisuudet Autoliiton Ajokoulun tapaan. Kirjan avulla oppilaan ja opettajan on helppo käydä läpi ajokorttiin vaadittavat teoriasisällöt. Startissa on panostettu visuaalisuuteen ja kirja sisältää runsaasti havainnollisia kuvia. Startti-kirja on jaettu selkeisiin asiakokonaisuuksiin auton käsittelyn perusteista aina eri liikenneympäristöihin liittyviin haasteisiin. Kirjassa käydään myös läpi yleisimpiä ajokokeissa tapahtuvia virheitä, joiden ymmärtäminen auttaa oppilasta läpäisemään kokeen ja välttämään virheitä myös sen jälkeen.

Koska Startti-oppikirja on suunniteltu opetuslupaopetusta varten, on kirjassa hyödyllistä tietoa myös opettajan tarpeisiin. Kirjan alussa kuvataan muun muassa opetusluvan hankkimisprosessi sekä vaatimukset opetusajoneuvolle. Kirja opastaa myös opetuksen dokumentoinnissa ja antaa toimintaohjeet liukkaalla ja pimeällä ajamisen näyttöihin ja harjoituksiin. ”Opetuslupaoppilaat saavat jo ennen ajokoetta pääsääntöisesti erittäin paljon ajokokemusta useimmiten oman vanhemman valvomana. Autoliiton Ajokoulu ja Startti-oppikirja tarjoavat nyt hyvät eväät myös teoriaopetukselle”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Startti-kirja on myytävänä Autoliiton verkkokaupassa sekä Autoliiton toimipisteissä.

Lue seuraavaksi