Uutiset

Autot

Ammattipätevyyttä pitää hakea nyt

Julkisuudessa paljonkin esillä ollut laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä saa syyskuun puolivälissä nykyistä konkreettisemman muodon. Jokaisella linja-auton kuljettajalla on 10.9.2013 alkaen oltava taskussaan merkintä suoritetusta ammattipätevyydestä.

Jo vuonna 2007 voimaan astunut laki koskee kuorma- ja linja-auton kuljettajilta tieliikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyttä, joka ”vanhojen” kuljettajien kohdalla on hankittavissa viisipäiväisellä, eli 35-tuntisella jatkokoulutuksella. Ilman tätä ammattipätevyyttä ei edellä mainittuja ajoneuvoja saa kuljettaa ammattimaisesti tieliikenteessä.

Ammattipätevyys on voimassa aina viisi vuotta kerrallaan ja voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Ammattipätevyys on voimassa kuitenkin enintään siihen saakka, johon hakijan ajo-oikeus on voimassa.

Osoituksena ammattipätevyydestä kuljettajalle myönnetään erillinen kuljettajan ammattipätevyyskortti tai ammattipätevyysmerkinnällä varustettu ajokortti. Erillistä ammattipätevyyskorttia haetaan Ajovarman toimipisteestä, uutta ajokorttia taasen haetaan Poliisin toimipisteestä.

50 euron hintaista kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan Ajovarman toimipisteestä ja hakemukseen on liitettävä passivalokuvan vaatimukset täyttävä valokuva. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, joka on toimitettu esimerkiksi digipiirturin kuljettajakorttia haettaessa. Mikäli hakijan ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa, on mukaan liitettävä myös kopio ajokortista.

Ammattipätevyyttä osoittava merkintä voidaan tehdä myös ajokorttiin, mikä edellyttää uuden ajokortin hakemista asuinpaikan Poliisilta. Myös ajokorttihakemuksen liitteenä tulee olla kaksi valokuvaa, jotka voivat olla ajoneuvoliikennerekisterissä talletettuja. Ammattipätevyysmerkinnällä varustetun ajokortin hinta on 45 euroa.

Kaikkien linja-autonkuljettajien on toimittava nopeasti, sillä ammattipätevyysmerkintä on oltava kaikilla linja-autokuljettajilla 10.9.2013 alkaen. Tavaraliikenteen parissa työskentelevillä kuljettajilla siirtymäaika jatkuu vielä vuoden ajan syyskuuhun 2014 saakka.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi