Uutiset

Työkoneet

Tuontihakkeen osuus jo neljännes

Bioenergia ry tiedottaa, että energiahakkeen tuonti kasvoi viime vuonna Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan 1,6 miljoonasta 1,8 miljoonaan kuutiometriin. Energiahakkeen tuonnin osuus nousi viime vuonna jo 24 prosenttiin energiahakkeen kokonaismäärästä. Viime vuosi oli Suomessa ennätyslämmin, ja energiankulutus aleni selvästi. Kaukolämmön kulutus pieneni kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hakkeen tuonti on jatkunut vilkkaana myös tänä vuonna. 

Kotimaisen hakkeen käytön määrä oli suurimmillaan 7,37 miljoonaa kuutiota vuonna 2013, mutta viime vuonna käyttö oli enää 5,74. Kotimaisen hakkeen käyttö oli viime vuonna alimmillaan sitten vuoden 2010.

Kuluneella vuosikymmenellä on tehty useita pienpuun kilpailukykyä heikentäviä toimenpiteitä. Viimeksi 2016 pienpuun keruun tukitaso alennettiin ja supistettiin kohteiden tarjontaa uusilla runkolukuvaatimuksilla. 2017 jälkeen puun tuonti on kasvanut kolminkertaiseksi samalla kun kotimaisen puun käyttö on polkenut paikallaan ja jopa alentunut.

Karjalan tasavalta Venäjällä esitti vuoden alussa, että hakkeen vienti tulee kieltää 2022 alkaen. Kielto kohdistuisi sekä energia-, että teollisuuskäyttöön menevään hakkeeseen, sillä kaikki hake on samalla tullinimikkeellä.

Näyttää yhä ilmeisemmältä, että Suomen energiajärjestelmän toimitus- ja huoltovarmuuden näkökulmasta ei pidä luottaa pelkästään kasvavaan tuontiin, vaan myös kotimaisiin lähteisiin tulee panostaa huomioiden työllisyys sekä metsänhoidolliset tekijät.

Viime syksynä Metka-työryhmä esitti pienpuun keruun tuen kokonaan poistamista 2023 jälkeen. Nykyisessä markkinatilanteessa tätä voidaan pitää erittäin huonosti harkittuna esityksenä. Työryhmä perusteli esitystään sillä, että päästökauppa parantaa puun kilpailukykyä. Arviossa ei tunnistettu, että kaikki puu, mukaan lukien tuonti- ja ainespuu hyötyy samassa määrin päästökaupasta.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea. Rästejä voidaan oleellisesti pienentää suuntaamalla tällä vuosikymmenellä määrätietoisia toimia pienpuun keruuseen. Vuosikymmenen lopulla puun käytön energiaksi ennustetaan kääntyvän vähitellen laskuun. Tällä vuosikymmenellä on ainutkertainen tilaisuus saattaa nuoret metsät parempaan kasvukuntoon turpeen käytön vähentyessä.

Turpeen käytön alamäki jatkuu ja hakkeen lisäkäytölle on selviä paineita. Kotimaisen pienpuuhakkeen käyttöön tulee panostaa välittömästi palauttamalla pienpuuhakkeen ehdot 2015 mukaisiksi muuttamalla asetusta ja linjaamalla pienpuun käytöstä 2020-luvun loppuun saakka.

Bioenergia ry on edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on mahdollistaa Suomen hiilineutraliteetti kotimaisia polttoaineita hyödyntämällä. Vuonna 2019 Suomen energiankulutuksesta 30 prosenttia oli bioenergiaa ja neljä prosenttia turvetta. 


Lue seuraavaksi