Uutiset

Työkoneet

Sandvik ja SSAB aloittavat yhteistyön

Sandvik Mining and Rock Solutions ja teräsyhtiö SSAB ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen fossiilivapaan teräksen käyttämisestä Sandvikin lastaus- ja kuljetuslaitteiden tuotannossa. Fossiilivapaan teräksen käyttöä on tarkoitus lisätä ajan myötä myös muussa laitetarjonnassa.

SSAB:n tavoitteena on toimittaa fossiilivapaata terästä markkinoille vuoden 2026 aikana, ja aiesopimuksella varmistetaan Sandvikille sen tarvitsemat määrät SSAB:n tuotantokapasiteetista. SSAB:n yhteistyökumppanina Sandvik varmistaa fossiilivapaan teräksen toimituksen saatavuuden demo- ja konseptituotekäyttöön aiempaa aikaisemmin.

”Tämä on merkittävä virstanpylväs energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisessa ja strategiamme mukainen toimi matkalla kohti kestävää kehitystä ja fossiilivapaiden kaivoslaitteiden tarjontaa. Fossiilivapaan teräksen käyttäminen valmistuksessa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen ja hiilineutraalin yhteiskunnan luomiseen. Tämän yhteistyön ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme CO2-jalanjäljeltään huomattavasti aiempaa parempia ratkaisuja”, sanoo Sandvik Mining and Rock Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja Mats Eriksson.

”Olemme iloisia voidessamme tukea asiakkaidemme kestävän kehityksen matkaa kaivosteollisuudessa”, sanoo SSAB Special Steels -divisioonan johtaja Johnny Sjöström.

Sandvik Mining and Rock Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja Mats Eriksson (vas.) ja SSAB Special Steels -divisioonan johtaja Johnny Sjöström allekirjoittivat aiesopimuksen fossiilivapaan teräksen käyttämisestä Sandvikin lastaus- ja kuljetuskoneiden tuotannossa.

”Fossiilivapaa teräs on yhtä korkealaatuista kuin perinteinen teräs, mutta sen ilmastovaikutus on paljon pienempi. Se auttaa pienentämään asiakkaidemme hiilijalanjälkeä ja tarjoaa kilpailuetua markkinoilla.”

SSAB toimitti ensimmäiset vetypelkistetystä raudasta valmistetut teräserät vuonna 2021. Teräksenvalmistaja tekee yhteistyötä rautamalmin tuottaja LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa osana HYBRIT-hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää arvoketju fossiilivapaalle raudan ja teräksen tuotannolle, jossa teräksen rautamalmipohjaisessa valmistuksessa perinteisesti käytetty koksihiili korvataan fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä poistaa teräksen tuotannon hiilidioksidipäästöt kokonaan.

Science Based Targets -aloite (SBTi) vahvisti äskettäin Sandvikin uudet tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, jotka ovat linjassa uusimman ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa. Sandvik on sitoutunut saavuttamaan kasvihuonekaasujen nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja vähentämään absoluuttisia Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla jo vuoteen 2030 mennessä.

Lue seuraavaksi