Uutiset

Työkoneet

Reptaililla tiekarhun ominaisuudet

Perinteisten tiekarhujen ominaisuuksia tarvitaan edelleen ja niille olisi kysyntää. Vanhat karhut poistuvat rivistä ja uusia tulee yhä vähemmän. Reptail-nimen saanut saarijärveläisen EPT Kone ja Laite Oy:n innovaatio on tarkoitettu korvaamaan puuttuvaa kapasiteettia, kun tarvitaan teiden ja rakennusalueiden massojen tasoituskykyä, kallistuksia tai korkoja massakerroksiin. Ominaisuuksiltaan uskomattoman monipuolinen ja hankintahinnaltaan edullinen työlaite kiinnittyy lähes jokaisen urakoitsijan pihassa olevan pyöräkuormaajan tai traktorin tavanomaiseen työlaitekiinnikkeeseen.

Pyöräkuormaajan, traktorin ja myös kurottajan käyttöastetta voi lisätä huomattavasti Reptaililla sekä kesällä että talvella. Laajojen kenttien tasaukset, tienpidon vaatimat kallistukset ja tasaukset, piha-alueiden perusmassojen ja asennuskerrosten tasaukset sekä talvella lumipolanteen poistot onnistuvat mainiosti. Jälki on tarkinta mahdollista ja laite vastaa täydellisellä koneohjausjärjestelmällä varustettuna kovimpiinkin työmaiden tarkkuus- ja tehokkuusvaatimuksiin.

Pyöräkuormaaja ja Reptail muodostavat lähes jäykkärunkoisen kokonaisuuden ja Reptailin hydraulisesti jatkettavan teleskooppirungon avulla kokonaispituutta voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Höylä voidaan kytkeä helposti 5–9 tonnin koneisiin.

Yksinkertaisimmillaan höylä voidaan varustaa terän kallistusanturilla, jolloin hydrauliikka pitää terän oikeassa kulmassa koneen asennosta riippumatta. Tällä järjestelyllä työlaitteen sovelluskohteet lisääntyvät jo huomattavasti.

Maamassojen tasauksissa sekä tienpidon eri tehtävissä kone voidaan varustaa terän kallistusanturin lisäksi mm. ultraäänikorkeusanturilla, jonka avulla saadaan korot, kallistukset ja tasaukset sekä esimerkiksi reunakiveysten vaatima tasauskorkeus helposti hallintaan. Anturi mittaa koneen sivulla olevan pinnan korkeutta ja tämän korkeustiedon mukaan hydrauliikka pitää leikkaavan terän kaltevuuden ja korkeuden automaattisesti esiasetetussa tasossa. Näin helposti voidaan ajaa pintaan oikea taso ja/tai kaltevuus.

Merkittävä lisäominaisuus on myös täydellisen koneohjauksen saatavuus Reptail-etuhöylään. Vaihtoehtoina ovat siis kallistusautomatiikka-, laser-, takymetri-, ultraääni- ja täydellisimpänä GPS-järjestelmä. Sen avulla voidaan hallita kaikki mahdolliset työtehtävät. Työalueen ja pinnan korkeuksien sekä kaltevuuksien data saadaan tarvittaessa GPS-versioon suoraan sähköisessä muodossa, jolloin koko työmaa on hallittavissa Scanlaserin antamien hydrauliikan ohjaustoimintojen avulla. Reptail hoitaa siis työmaan samoin kuin monelle tutumpi, koneohjauksella varustettu tiehöylä. Tiehöylän korvaaja on helppo kuljettaa työmaalle ja se voidaan vaihtaa peruskoneesta toiseen käden käänteessä.

EPT Kone ja Laite Oy on suunnitellut Scanlaserin koneohjauksen tärkeimmät ja kalleimmat komponentit helposti siirrettäviksi koneesta toiseen. Kun näyttö ja osa mitta-antureista siirretään työmaalla työkoneesta toiseen, siirtyy samalla myös työmaan data. Reptailin mukana hankitun Scanlaser-järjestelmän saa siten siirrettyä helposti vaikkapa kaivukoneesen.

Reptail kiinnittyy pyöräkuormaajan työlaitekiinnikkeeseen ja nousee ylös tiukkoja käännöksiä tai siirtoajoa varten. Siirtoajossa sitä ei kuljeteta omien tukipyörien varassa. Sillä voi siis mennä maantiellä suurinta sallittua nopeutta työlaite ylhäällä. Kääntyminen tiellä vaikkapa ojien välissä hoituu, kun laite nostetaan ylös. Asetukset säilyvät edelleenkin. Rungon hydraulisen teleskooppijatkeen avulla työlaitteen kokonaispituus saadaan tarpeen mukaiseksi.

JK

Lue seuraavaksi