Uutiset

Työkoneet

Odotettavissa vaikea kelirikkokevät

Kevään kelirikosta arvioidaan tulevan vaikean Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Kelirikolla tarkoitetaan tien pinnan tai tierakenteen pehmenemisen aiheuttamaa kulkukelpoisuuden merkittävää vaikeutumista tai estymistä. Tien pinta tai rakenne voi pehmentyä keväällä roudan sulamisen yhteydessä tai rakenteiden vettyessä märkänä myöhäissyksynä tai lämpimänä alkutalvena. Rakenne voi pehmentyä ja kantavuus heikentyä joko tien pinnalta tai myös syvemmältä. Sorateillä voi siten esiintyä erityyppistä kelirikkoa, kuten pinta- ja runkokelirikkoa.

”Kevään kelirikkoennuste on laadittu syksyn ja talven sääolosuhteiden sekä Perco-asemien mittaustietojen perusteella. Tämänhetkisen ennusteen mukaan kevään kelirikosta arvioidaankin muodostuvan normaalia vaikeampi. Siksi sorateillä kannattaa varautua pintakelirikkoon sekä painorajoituksiin”, varoittaa yksikön päällikkö Jere Toppinen ELY-keskuksesta.

Kevään säällä on aina suuri merkitys kelirikon esiintymiselle ja sille, kuinka vaikea siitä muodostuu. Mikäli säät ovat roudan sulamisaikana pilviset ja sateiset, sulaa routa nopeasti, jolloin varsinkin tien pintakerrokset voivat liejuuntua pahastikin. Tierungot eivät sula aurinkoisilla ja varjoisilla tieosuuksilla samaan tahtiin. Tuulinen, kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset puolestaan pitävät kelirikkoa kurissa.

”Kelirikon vakavuutta pyritään lieventämään ja sen kestoa lyhentämään nyt käynnissä olevilla aurausvallien madaltamisilla, sohjo-ojien teoilla sekä polanteen poistoilla”, jatkaa Toppinen.

Painorajoituksia on yleensä eniten Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa

Valtion ylläpitämiä sorateitä Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) on yhteensä noin 7 350 km ja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella noin 2 430 km.

”Viime kevät oli kelirikon kannalta keskimääräistä helpompi lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa, jossa se oli normaali. Alueen tiestölle jouduttiin asettamaan painorajoituksia yhteensä noin 435 km. Painorajoitettuja teitä oli Keski-Suomen alueella noin 100 km, Etelä-Savossa noin 10 km, Pohjois-Savossa noin 85 km ja Pohjois-Karjalassa noin 240 km”, toteaa Toppinen.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla.

”Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia, mutta ne eivät koske elintärkeitä kuljetuksia”, kertoo kunnossapitovastaava Aleksi Mechniakov ELY-keskuksesta.

Miten painorajoituksista päätetään?

ELY-keskus tekee päätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja maanteiden hoidosta vastaavan urakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kelirikon uhanalaisille teille voidaan tarvittaessa asentaa painorajoitus, esimerkiksi maa-aines- ja puutavarakuljetusten tai poikkeuksellisen vaikean kevään sään vuoksi. Rajoituksista voidaan myös luopua kokonaan, jos kevään sää on suotuisa eli vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen.

Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden.

”ELY-keskus toivoo, että kelirikolle alttiilla maantiellä tiedossa olevia raskaita kuljetuksia ajoitettaisiin ennen varsinaisen kelirikon alkamista ja hyödynnettäisiin yöpakkasia. Usein tämä tarkoittaa aikaista aamua, jolloin teiden kantavuus on suurimmillaan”, toteaa Mehniakov lopuksi.