Uutiset

Työkoneet

Nokian ratapihahankkeen rakentaminen alkaa

Väylävirasto ja Nokian kaupunki ovat päässeet sopimukseen Nokian ratapihahankkeen toteuttamiskustannusten jaosta, joten hankkeen rakentamistyöt voidaan aloittaa maaliskuussa. Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Nokian kaupungin yhteishankkeena. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä.  

Nokian ratapihahankkeessa voidaan nyt siirtyä rakentamisvaiheeseen, kun vuonna 2022 alkanut ja viime vuonna valmistunut suunnitteluvaihe on valmistunut ja toteutuskustannusten jaosta on päästy sopimukseen hankeosapuolten välillä. Väyläviraston ja Nokian kaupungin välinen toteuttamissopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2024. 

Toteuttamissopimuksen päivityksen lisäksi hankkeen on pitänyt kiireisenä viime vuoden loppupuolella käynnistynyt rakennusurakan kilpailutus.

”Hankkeen toteutuksen suunnittelu ja rakennusurakan kilpailutus eivät täysin edenneet suunnitellussa aikataulussa. Rakennuskustannusten nousu sekä Nokian kaupungin matkakeskusalueen asemakaavan valitus ovat myös osaltaan vaikuttaneet hankkeen etenemiseen. Rakennusurakan kilpailutus eteni kuitenkin tavoitteiden mukaisesti ja viimein rakennustyöt voidaan aloittaa”, projektipäällikkö Terhi Haapaniemi Väylävirastosta kertoo.

Uusi välilaituri mahdollistaa lähijunaliikenteen kasvun

Nokian ratapihahankkeen kehittämistyö perustuu Väyläviraston ja Tampereen kaupunkiseudun väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen 2020-2023 (MAL-sopimus), jossa on määritetty toimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi. Nokian ratapihalle toteutettavan uuden välilaiturin myötä mahdollistetaan lähijunaliikenteen kasvu vuosikymmeniksi eteenpäin. Nokialla liikkumisen matkaketjuja parannetaan lisäämällä asemalle radan pohjoispuolelle liityntäpysäköintipaikkojen määrää noin 220 autolle ja noin 260 polkupyörälle.

Uuden välilaiturin lisäksi rakennetaan uusi alikulkukäytävä jalankulku- ja pyöräilyväylineen. Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin tulee Tanhuankadulla, jossa nykyinen väylä siirtyy kadun toiseen reunaan jatkuen uuteen alikulkuun. Pohjoispuolelle toteutettava uuden liityntäpysäköinnin liittymät sijaitsevat niin Kolunkadulla kuin Tanhuankadulla. Liityntäpysäköinnin toteutuksessa varaudutaan myös sähköautojen latauspisteisiin, joiden sopimisesta vastaa kaupunki.

”Vuoden 2024 aikana rakennustöitä toteutetaan pääasiassa rata-alueella aloittaen uuden alikulkukäytävän rakentamisesta. Nykyinen aseman eteläpuolen liityntäpysäköinti pyritään pitämään mahdollisimman pitkään junamatkustajien käytössä. Nykyinen radan alikulkukäytävä on käytössä uuden alikulun käyttöönottoon saakka. Merkittävimmät katutyöt ajoittuvat vuoteen 2025”, Haapaniemi tarkentaa. 

Hankkeen rakentamistöistä vastaa Ratatek Oy. Rakentamisvaihe kestää noin kaksi vuotta ja hankkeen kustannusarvio on noin 20,5 miljoonaa euroa. Uusi välilaituri on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa 2025. Kokonaisuudessaan hankkeen rakennustyöt valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.

Matkakeskusalueen työt odottavat hallinto-oikeuden ratkaisua

Nokian kaupunki käynnistää keväällä 2024 ratapihan läheisyydessä Rautatienkadun parannustyöt. Nokian kaupunki vastaa myös vuoden 2024 aikana alkavista Pinsiöntien saneeraustyöt. Hankkeet liittyvät keskeisesti katuliikenteen toiminnallisuuden ja kaupunkien hulevesien hallinnan parantamiseen. Nokian ratapihahankkeessa toteutetaan liityntäpysäköinnin yhteyteen hulevesien viivästysallas estämään hulevesien virtaaminen sellaisenaan Laajanojaan tai Kyyninojaan. 

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Nokian matkakeskuksen kaavaehdotuksen, josta valitettiin sen nähtävillä olon aikana. Hallinto-oikeuden päätöstä odotetaan huhtikuun aikana. Ennen hallinto-oikeuden ratkaisua ei matkakeskusalueen kadun rakennustöitä voida täysimääräisesti käynnistää. 

”Nokian matkakeskushanke täydentää MAL-sopimuksen tavoitteita ja sen tarkoituksena on palvella jatkossa lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, takseja, yksityisautoja, jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Nokian kaupunki vastaa varsinaisen Nokian ratapihan tulevan matkakeskuksen katuaukion toteuttamisesta”, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund Nokian kaupungilta.

Nokian ratapihahankkeen sekä Tampereen kaupunkiseudun rakentamishankkeet tuovat muutoksia rautatieliikenteeseen ja joukkoliikenteeseen tulevina vuosina. Liikenteen muutoksista tiedottavat VR ja Tampereen seudun joukkoliikenne. Juna-aikataulut ja tietoa VR:n lipuista täällä: vr.fi. Nyssen lipuista ja aikatauluista tietoa täällä: nysse.fi

Lue seuraavaksi