Uutiset

Työkoneet

Metsäbioenergian standardit yhtenäisiksi

Energiapuuhakkuuta.

EU-rahoitteisessa COST-hankkeessa on yhtenäistetty metsäbioenergia-alan standardeja, menetelmiä ja terminologiaa. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) koordinoiman, kansainvälisen “Development and Harmonisation of New Operational Research and Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply” -hankkeen tuloksia esitellään loppuseminaarissa, joka järjestetään 27.–29. elokuuta Joensuussa.
Malleja, ohjekirja, verkkosanasto, laaja portaali
Metsäbiomassan tuottaminen kustannustehokkaasti ja kestävästi on suuri maailmanlaajuinen haaste – tutkimukselle, teollisuudelle ja koko metsäklusterille. Yleistä tietoisuutta ja yhtenäisiä käytäntöjä metsäbiomassan energiakäytöstä tarvitaan. COST Action FP0902:ssa on yhtenäistetty metsäbioenergia-alan terminologiaa sekä tutkimusmenetelmiä kymmenien asiantuntijoiden voimin.
Loppuseminaari on neljävuotisen, laajalti verkostoituneen hankkeen yhteenvetotilaisuus, jossa esitellään myös konkreettisia tuotoksia. Näitä ovat esimerkiksi malli, joka on suunnattu erityisesti puunkorjuun kustannuslaskentaan sekä verkkosanasto, josta löytyy keskeisimmät metsäenergiatermit käännettyinä useille eri kielille. Hankkeen kotipesänä ja ”tietopankkina” toimii Forest Energy Portal, jossa on runsaasti esillä julkaisuja, tietoa alan tutkimuksesta, ajankohtaisuutisia, videoita, kuvia ja blogi.
Seminaarin yhteydessä järjestettävällä retkeilyllä kuullaan viimeisimmät metsäkonekantaan liittyvät kuulumiset Kesla Oyj:n, Pentin Paja Oy:n ja Sekera Oy:n edustajilta. Seminaariin osallistuu yli sata asiantuntijaa yli 30 maasta.

Lue seuraavaksi