Uutiset

Työkoneet

Koneyrittäjät – muutokset nopeammin

Koneyrittäjät ovat tyytyväisiä hallituksen aikeeseen alentaa turpeen veroa. Tällä viikolla esitetyt muutokset turveveroon ja metsähakkeen tukeen eivät kuitenkaan paranna riittävän nopeasti kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä kivihiileen nähden. Positiiviset vaikutukset jäävät vuonna 2015 vähäisiksi. Turvevero pitäisi laskea heti eikä vasta vuonna 2016 tasolle 1,9 €/MWh ja metsähakkeen tukea vastaavasti nostaa. Energiapuumarkkinoiden vakauttaminen vaatisi, että tämä taso pidettäisiin voimassa 2–3 vuotta.

Ministerit Jan Vapaavuori ja Antti Rinne esittivät turpeen verotason alentamista tasolta 4,9 euroa/MWh tasolle 3,4 euroa/MWh. Vastaavasti metsähakkeen syöttötariffin maksimitaso nousisi nykyisestä 13,13 eurosta/MWh noin 15,9 euroon/MWh. Muutos tulisi voimaan 2015 alusta.
Ministereiden esityksen mukaan turpeen veroa ja sähköntuotantotukea muutettaisiin kotimaisten kilpailukykyä parantavalla tavalla edelleen vuonna 2016. Koneyrittäjät kannustavat hallitusta tekemään määrätietoisesti työtä sen eteen, että esitys myös muuttuu todeksi. Vuodelle 2016 suunniteltu turveveron taso ja metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukitaso pitäisi kuitenkin saattaa voimaan nopeammin eli jo vuoden 2015 alusta.

Puun ja turpeen kysyntä tällä hetkellä kärsii kivihiilen ajaessa kotimaisten vaihtoehtojen edelle etenkin sähköntuotannon raaka-aineena. Turpeen veron alennus heti tasolle 1,9 euroa/MWh ja vastaavasti metsähakkeella tuotetun sähkön muuttuvan tuotantotuen enimmäistason korotus 18 euroon/MWh saisi puuta ja turvetta liikkeelle sekä toisi markkinoille kaivattua aktiivisuutta. Tason pitäminen samana pari kolme vuotta vakauttaisi etenkin energiapuumarkkinoita. Vakauden takaamiseksi myös tukijärjestelmän perusrakenne on syytä pitää ennallaan eikä tehdä siihen muutoksia, jotka altistaisivat sen EU:n komission käsittelylle. Markkinoiden vakaus kohentaisi kotimaisen energiantuotannon ja kuljetuksen työllisyyttä, kun energiaa tuotettaisiin vähemmän kivihiilellä ja enemmän kotimaisilla polttoaineilla.

Kotimaisten polttoaineiden tuotantoketju on yksityisten kone- ja kuljetusyritysten varassa. Turpeen ja metsähakkeen tuotanto työllistää suoraan kone- ja kuljetusyrityksissä noin 4500 henkilötyövuotta, jos kotimaisen polttoaineen kilpailukyky pystytään palauttamaan. Työllistävyys on viime aikoina ollut tätä heikompaa. Jos olosuhteet luodaan otollisiksi ja kotimainen polttoainetuotanto palaa taas kasvu-uralle, voi kotimaisen energian tuotantoon syntyä helposti yli tuhat uutta työpaikkaa.

Alan pienyritykset ovat investoineet merkittävästi uskoen kovaankin kasvuun metsähakkeen tuotannossa ja ovat kokeneet kovimmin kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvyn ja markkinatilanteen huononemisen.

Lue seuraavaksi