Uutiset

Työkoneet

Kapasiteettia lisähakkuisiin on

Koneyrittäjien liitto arvioi, että nykyinen koneyrittäjien konekanta ja elinkelpoiset metsäkoneyrittäjät Suomen puunkorjuussa riittävät hyvinkin metsäteollisuuden arvioimien lisähakkuiden, jopa 10 miljoonan kuutiometrin, korjaamiseen. Mutta osaavaa työvoimaa tarvitaan lisää sekä korvaamaan vaihtuvuutta että kasvaviin lisähakkuisiin. Tärkeää olisi kehittää toimintatapoja ja työn tehokkuutta. Lisäksi pitää vähentää puunkorjuun kausivaihtelua sekä kehittää koneita sekä kuljettajaa opastavaa tekniikkaa.

”Vain kannattavat ja menestyvät yritykset pystyvät investoimaan ja sitä kautta turvaamaan toimitusvarman puuhuollon. Hakkuiden lisääntyminen ja toiminnan tehostaminen mahdollistavat kannattavuuden parantamisen. Yli-investoimalla konekapasiteettiin lisätään vain puunkorjuun kustannuspainetta, ei mitään muuta”, sanoi Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Timo Tolppa avasi Koneyrittäjien tulevaisuusseminaarin – Puunhankinta Suomessa 2025–2050 Metsäpäivien yhteydessä Helsingissä.

Toimintatapojen osalta pitäisi antaa yrittäjyyden toimintamallien kehittyä aidosti. Laajavastuinen yrittäjyys ilman tehokkuutta rajaavia vanhanaikaisia raja-aitoja antaa mahdollisuuksia puunkorjuun tehostamiseen. Moniasiakkuutta on edistettävä. Metsäalan urakoinnissa on tyypillistä, että koneyrittäjällä on useinkin vain yksi merkittävä puuta jalostava asiakas, joka ohjaa puunkorjuukaluston käyttöä ostamillaan leimikoilla. Tarvitaan ns. moniasiakkuuden kehittämistä. Asian edistämisestä ovat tekniset esteet poistumassa, mutta edelleen tarvitaan sekä yrittäjien että asiakkaiden asenteisiin muokkausta juurtuneiden toimintatapojen muuttamiseksi. Lisäksi pitää parantaa puumarkkinoiden toimivuutta luomalla aito ja toimiva sähköinen puumarkkinapaikka.

”Hakkuiden kasvattaminen vaatii parempaa tiestöä ja etenkin painorajoitteisten siltojen kunnostamista. Nämä joka tapauksessa eteen tulevat välttämättömät korjaukset olisi yhteiskunnalle edullisinta tehdä nyt, kun maarakennusalan resursseja on hyvin tarjolla”, Tolppa totesi.

Koneyrittäjien liiton tekemän kyselyn mukaan korjattavan puun määrää on mahdollista nykyisellä kone- ja henkilöstömäärällä lisätä vuosittain paljonkin huhtikuusta syyskuuhun ajoittuvalla jaksolla. Lisäysmahdollisuudesta raportoineet 65 yritystä voisivat nykyresursseilla korjata liki 650 000 kuutiometriä lisää.

”Jos tämä tulos muunnetaan koko alaa koskevaksi, nykyisellä kone- ja henkilöstöresursseilla voitaisiin lisätä puunkorjuuta useita miljoonia kuutiometrejä.”

Lue seuraavaksi