Uutiset

Työkoneet

Hiab ja Molok sopivat laajasta yhteistyöstä Aasian markkina-alueella

Yhteistyösopimuksen mukaan Hiab vastaa yksinoikeudella Molokin syväkeräysjärjestelmien jälleenmyynnistä koko Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueella. Molokin syväkeräysjärjestelmät muodostavat tärkeän osan Hiabin ympäristöliiketoiminnan tarjonnasta, joka keskittyy koko jätevirtojen käsittelyn logistiikkaratkaisujen tarjoamiseen suunnittelusta ratkaisun toteuttamiseen ja kunnossapitoon saakka.

”Molok on syväjätekeräysastioiden johtava globaali valmistaja ja toimittaja, jolla on pitkä ja laaja kansainvälinen kokemus toiminnasta yli 30 maassa. Tuotteen soveltuvuus erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin ja lämpötiloihin tekee siitä mielenkiintoisen globaalin tuotteen erilaisiin jätevirtoihin ja kierrätysmateriaaleille”, Hiabin maailmanlaajuisesta ympäristöliiketoiminnasta vastaava johtaja Jukka Loikala sanoo.

”Molokin korkeatasoiset ja laadukkaat syväjäteastiat täydentävät Hiabin kokonaisratkaisuja tuotteilla, joilla voidaan minimoida jätteen ympäristöhaitat, kuten pohjavesien pilaantuminen, haju ja pieneläimet. Toisaalta niillä voidaan saavuttaa kaikki tehostuneen jätelogistiikan edut: jätteen pienempi tilavuus astiassa tapahtuvan itsetiivistyvyyden seurauksena, keräysastioiden merkittävästi alhaisempi määrä perinteisiin pinta-astioihin verrattuna sekä tyhjennyksen vaatima minimaalinen aika”, Loikala jatkaa. Lisäksi harventuneet tyhjennysvälit vähentävät jäteautoliikennettä vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä.

Nyt solmittu yhteistyösopimus laajentaa Hiabin ja Molokin jo olemassa olevaa yhteistyötä Aasian alueella. Toiminnassa otetaan huomioon paikallinen kulttuuri ja jätehuollon yhteiskunnallinen merkitys, ja ratkaisut kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa. Aasian ja Tyynenmeren alueella Hiab ja Molok ovat toteuttaneet useita uraa uurtavia hankkeita, kuten esimerkiksi Beijingin olympiapuiston jätteidenkeräysjärjestelmän.

Kiinalaisessa Nanjingin kaupungissa Hiab ja Molok puolestaan toteuttivat innovatiivisen, kiinalaista jätteidenkeruun toimintamallia ja modernia teknologiaa yhdistävän pilottihankkeen, jossa Molokin syväkeräysjärjestelmän, puristinkonttien ja siirtokuljetusautojen yhdistelmällä vähennettiin jätevirran ympäristökuormitusta ja saavutettiin 30–50 prosentin kustannussäästöt jätteidenkäsittelyssä. Hiabilla on käynnissä vastaavanlaisia pilottihankkeita yli neljässäkymmenessä megakaupungissa Aasiassa, ja markkina-asema on vahva, koska alueella ei ole muita kokonaisratkaisun toimittajia.

www.molok.fi
www.hiab.com

Lue seuraavaksi