Uutiset

Työkoneet

GRK sai Virossa jälleen Rail Balticaan liittyvän liikennehankkeen

GRK on valittu toteuttamaan merkittävää liikennehanketta, jossa Tallinnan lähistöllä sijaitsevaan Kangruun rakennetaan monitasoliittymä sekä useita Rail Baltican junaratoja ylittäviä siltoja. Rakennustyöt tehdään tulevaa Rail Baltican rautatietä varten. Hankkeen arvo on noin 21 miljoonaa euroa.

GRK allekirjoitti sopimuksen Transpordiametin ja Rail Baltic Estonian kanssa perjantaina 29.9.2023. Rakennustyöt Kangrussa alkavat alkuvuonna 2024 ja projekti kestää vuoden 2026 alkupuoliskolle saakka. 

Hankkeessa Kurna–Tuhalan nykyinen risteys muutetaan monitasoliittymäksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi osa Viljandin valtatiestä levennetään nelikaistaiseksi, ja uusi nelikaistainen osa sijoitetaan noin 300–400 metriä länteen nykyisestä linjauksesta.

”On ilo todeta, että kolmen Baltian maan yhteisen Rail Baltica -rautatien rakentaminen on edennyt seuraavaan merkittävään vaiheeseen, jossa uudelleenrakennamme tärkeän liikenteen risteyskohdan”, toteaa Transpordiametin pääjohtaja Priit Sauk. ”On tärkeää, että tienkäyttäjien liikenneturvallisuus monitasoisessa Kangrun liittymässä paranee.”

Virossa investoidaan voimakkaasti rautatieinfraan, mistä GRK hakee itselleen kasvua

Virossa investoidaan voimakkaasti rautatieinfraan. Täysin uuden Rail Baltica -ratayhteyden rakentamisen lisäksi nykyistä rataverkkoa modernisoidaan. GRK toimii Virossa kaikilla infrarakentamisen osa-alueilla, mutta rataliiketoiminta on nyt kasvun ydin.

“Virossa meillä on positiivinen tilanne uusien tilausten suhteen, sillä olemme voittaneet maassa tämän vuoden aikana nyt kolme merkittävää projektia, joiden yhteisarvo on yli 120 miljoonaa euroa. Tämä taito- ja väylärakentamisen hanke tuo merkittävän lisäyksen tilauskantaamme koko konsernissamme”, GRK-konsernin toimitusjohtaja Juha Toimela sanoo.

Viron maayhtiön GRK Eesti AS:n toimitusjohtaja Tiit Robenin mukaan Tallinnan lähellä sijaitseva Kangrun liikenneristeys tulee olemaan yksi suurimmista taito- ja väylärakennusprojekteista Rail Baltican Viron osuudella.

”Hankkeen koosta kertoo esimerkiksi se, että louhimme rakentamisen aikana 100 000 kuutiometriä maata ja päällystämme yhteensä 100 000 neliömetriä teitä. Lisäksi rakennamme neljä teräsbetonisiltaa ja yhden kävely- ja pyöräilytunnelin. Kolme silloista tulee ylittämään Rail Baltica -radan ja yksi tulevan nelikaistaisen Viljandin valtatien. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön tuleva tunneli rakennetaan Viljandin valtatien alle. Näillä kaikilla varmistamme myös liikenneturvallisuutta”, Roben kertoo.

Virosta Puolaan nopeasti raiteita pitkin

Rail Baltica on liikennehanke, jossa EU:n tuella rakennetaan uusi noin 1 000 kilometrin pituinen ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden läpi Puolaan. Virossa Rail Baltican rata tulee olemaan noin 220 kilometrin pituinen. Rail Baltica -projekti on jaettu moniin eri osiin, joista tilaaja aikoo julkistaa useita muita kilpailutuksia tämän vuoden aikana.

”Olemme aloittaneet Rail Baltican rakentamisen Virossa erilaisten risteysten rakentamisella, ja voidaan epäilemättä todeta, että Kangrun monitasoliittymä on niistä suurin yksittäinen kohde. Olen iloinen, että uuden liikenneristeyksen rakentamisesta on allekirjoitettu sopimus, ja kun tämä tärkeä infrarakentamisen kohde valmistuu vuoden 2026 alkupuolella, ratkaisee se samalla Viljandin valtatien ja Rail Baltican risteämisen”, sanoo Rail Baltic Estonian hallituksen puheenjohtaja Anvar Salomets.

GRK on mukana useassa Rail Balticaan liittyvässä projektissa. Huhtikuussa Rail Baltic Estonia valitsi GRK:n rakentamaan Tallinnassa sijaitsevaa uutta Ülemisten asema-aluetta sekä sen lähiympäristöä matkustajaterminaalia varten.

Lue seuraavaksi