Uutiset

Yleinen

WinWinD avaa Haminassa tuuliturbiinitehtaan

Haminan-tehtaan tuotantokapasiteetti on nyt kaksi turbiinia kuukaudessa,
mutta on nostettavissa ensi vuoden aikana enimmillään 15 turbiiniin
kuukaudessa. Tarvittaessa kapasiteetti voidaan vielä lisätä tästä tehostamalla
tuotantoa ja laajentamalla tiloja. Tehdas työllistää tällä hetkellä 50 henkeä,
mutta optimitilanteessa se työllistää 250 ihmistä.

”Nyt avattu Haminan-tehdas ja viime vuonna Intiaan perustettu Chennain-
tehdas ovat osa kasvustrategiaamme. Yhdessä ne nostavat
tuotantokapasiteettimme tasolle, jolla voimme vastata kasvaviin
asiakastarpeisiin ympäri maailman. Aiomme laajentaa toimintaamme uusille
markkina-alueille ja kasvaa aidosti globaaliksi yritykseksi lähivuosien
aikana. Tässä työssä hyödynnämme tuotteidemme teknologisia
ominaisuuksia”, toimitusjohtaja Ilkka Hakala WinWinDistä sanoo.

WinWinD valmistaa ja toimittaa yhden ja kolmen megawatin tuulivoimaloita,
jotka perustuvat innovatiiviseen matalakierrosteknologiaan. Yhtiön
asiakkaana on sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä. Toimitusjohtaja
Ilkka Hakalan mukaan tuulivoimaprojektit ovat yleisesti hidastuneet laman
aikana rahoitusmarkkinoiden vaikeutumisen vuoksi. Nyt markkinat alkavat
onneksi piristyä:

”Viime vuonna panostimme voimakkaasti myyntiin, ja nyt nämä ponnistelut
alkavat tuottaa tulosta. Uusia kauppoja on syntymässä monellakin
markkinalla, muun muassa Virossa ja Ranskassa sekä muutamilla aivan
uusilla markkina-alueilla”, Ilkka Hakala sanoo. ”Tuulivoima on yksi
nopeimmin kasvavista energiamuodoista maailmassa. Ilmastonmuutoksen
torjuntaan liittyvät sopimukset ja fossiilisista polttoaineista luopuminen
vauhdittavat tuulivoiman kasvua.”

WinWinD on tuulivoimateknologiassa alan edelläkävijä. Yhtiön kehittämät
turbiinit perustuvat ratkaisuun, jossa sähköä tuotetaan ainutlaatuisella
hybridi-konseptiin perustuvalla voimayksiköllä. Pitkän käyttöiän voimala on
tehokas, luotettava ja helppo huoltaa. WWD-3-tuulivoimalat ovat teholtaan
Suomen suurimpia.

Haminan-tehtaan avajaisiin osallistuu asiakkaita ja yhteistyökumppaneita
ympäri maailman, Haminan kaupunginjohtaja ja muita kaupungin edustajia
sekä yrityksen omistajien Siva Groupin ja Masdarin edustajana hallituksen
puheenjohtaja Vaidyanathan Srinivasan Siva Groupista. Tehtaan avajaisten
kunniavieraana on elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, joka myös
käynnistää tehtaan nappia painamalla.

Tuulivoima tulevaisuuden ala

Vuonna 2008 lopussa koko tuulivoiman rakennettu kapasiteetti Euroopassa
oli 65 GW, mikä vastasi noin 4,3 prosenttia EU:n sähkönkulutuksesta. EU:n
tavoite on, että energian kulutuksesta 20 prosenttia hoidetaan uusiutuvilla
energiamuodoilla vuonna 2020. Tuulivoiman osuus EU:n sähköntuotannosta
arvioidaan olevan 12-14 prosenttia vuonna 2020, mikä tarkoittaa noin 180
GW.

Teknologiateollisuuden mukaan Suomessa voisi olla noin 35 000
tuulivoimasidonnaista työpaikkaa vuonna 2020, jos Suomi kasvattaa
markkinaosuutensa 7 prosenttiin maailman markkinoista ja kotimarkkina
kehittyy suotuisasti. Lisäksi tuulivoiman arvioidaan olevan merkittävä
työllistäjä EU:ssa vuonna 2020, sillä tavoitteena on 500 000 suoraa
tuulivoimasidonnaista työpaikkaa. Tuulivoima-alan työpaikat syntyvät
pääasiassa niihin maihin, joissa tuulivoimaa rakennetaan eli joissa
tuotantolaitokset sijaitsevat markkinoiden lähellä. Tällä hetkellä 59
prosenttia alan työntekijöistä on tuulivoimala- ja
komponenttivalmistuksessa.*

Suomessa tuulivoimaloiden syöttötariffeja käsitellään eduskunnassa
toukokuussa. Tuulivoiman tukeminen budjetista vauhdittaisi alan kasvua
Suomessa. Vuonna 2008 toimialan liikevaihto Suomessa oli noin 1 miljardi
euroa, josta viennin osuus oli noin 90 prosenttia.

* Lähde: Teknologiateollisuus, Tuulivoima-tiekartta 2009
Winwind Oy  Tiedote

Lue seuraavaksi