Uutiset

Yleinen

Vapo kasvatti kotimaisen bioenergian myyntiä

Vapo-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2010 ja oli 219,1 milj. euroa (181,3 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2009). Liikevoitto kasvoi 24,7 milj. euroon, mikä on 11,3 prosenttia liikevaihdosta. (20,7 milj. euroa, 11,4 %). Voitto ennen veroja oli 22,8 milj. euroa (14,9 milj. euroa).

Turpeen tasausvarastojen kasvattaminen edellyttää suotuisia tuotanto-olosuhteita useampana peräkkäisenä vuotena ja riittäviä tuotantopinta-aloja. Tulevan kesän turvetuotannon onnistumisen eteen on tehty mittavia valmisteluja.

Pellettiliiketoiminnan tulos kääntyi positiiviseksi, joskin kylmän talven aiheuttamasta kysynnän kasvusta huolimatta ylitarjontatilanne Euroopan markkinoilla jatkui. Suomessa pelletin käytön kasvua hidastaa kevyen polttoöljyn ja sähkön kevyt verotus.

Lämmön ja sähkön kysyntää lisäsi kylmä sää sekä teollisuusasiakkaiden lisääntynyt energian tarve.

Puutarhasesongista odotetaan lyhyempää ja intensiivisempää ja odotukset ovat koko vuoden osalta rohkaisevat. Vuoden alussa Kekkilä-brändi laajeni uudella tuotesarjalla kun Koti&Piha -konsepti tuotiin onnistuneesti markkinoille.

Suhteellisesti eniten liikevaihtoaan Vapon liiketoiminnoista kasvatti Vapo Timber Oy. Raakapuukaupan alhaisen määrän vuoksi tuotannon rajoitukset ja puun hintojen nousu jarruttavat kehitystä.

Vapo-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2010 edellisestä vuodesta ja suhteellisen kannattavuuden paranevan. Tämä edellyttää turvetuotannon onnistumista tulevalla kaudella.

Vapo.fi

Lue seuraavaksi