Uutiset

Autot

UPM:n Biofore-konseptiauto esittäytyy

UPM esittelee CEPI European Paperweek -tapahtumassa uusia biomateriaaleja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi autoteollisuudessa. Konseptiauto on näytteillä Brysselissä Thon Hotel EU:ssa 25.–27.11.2014.

Uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö yhdistettynä innovaatioihin, resurssitehokkuuteen ja kestävyyteen ovat UPM:n Biofore-strategian kulmakiviä. Uusilla innovatiivisilla tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja ja kehittää resurssitehokkaita vaihtoehtoja.

Biofore-konseptiauto on tästä käytännön osoitus: perinteisesti autoissa käytettävät muoviset osat on korvattu laadukkailla biomateriaaleilla. Lisäksi auto käyttää polttoaineenaan uutta sellutuotannon tähteestä mäntyöljystä valmistettua uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä.

Kohti kestävää biotaloutta

Resurssien ja energian maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa metsäteollisuus on etulinjassa johtamassa EU:ta kohti kestävää biotaloutta. Euroopan komission biotalousraportin mukaan EU:n biotalouden arvo on tällä hetkellä noin 2 biljoonaa euroa, josta yksi kolmasosa koostuu metsäteollisuudesta ja kaksi kolmasosaa lähinnä maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta. Sektori työllistää suoraan 5 miljoonaa ihmistä ja epäsuoraan jopa 50 miljoonaa ihmistä, etenkin maaseudulla. 

Biotalous vaatii selkeän sääntelykehyksen

Metsäteollisuus voi edesauttaa Euroopan komission biotaloustavoitteiden saavuttamista vain, jos sektorin kilpailukyky turvataan. ”Ala kaipaa parempaa kilpailukykyä ja ennustettavuutta. Tämä mahdollistaa investointien tekemisen, mikä puolestaan johtaa kasvuun ja synnyttää työpaikkoja ja uusia innovaatioita”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Tämän vuoden lopussa UPM käynnistää ensimmäisen kaupallisen mittakaavan biojalostamonsa Suomessa ja tuo markkinoille edistyneen puupohjaisen biopolttoaineen. Edistyneet biopolttoaineet luovat UPM:lle uusia kasvumahdollisuuksia.

Liikennesektorista on hyvää vauhtia tulossa EU:n suurin hiilidioksidipäästöjen lähde.

”Biopolttoaineilla on merkittävä rooli tieliikenteen kestävyyskehityksessä, mutta sitä koskeva sääntely on edelleen epävarmaa. EU:ssa paikallisesti tuotettujen, kestävien biopolttoaineiden tuotantoa on tuettava lainsäädännöllä, mikäli ala halutaan saada kasvuun. Säädösten olisi ulotuttava kauemmas kuin vuoteen 2020, sillä käytäntöjen pitkät valmisteluprosessit tuovat alalle epävarmuutta. Teollisuus ja sijoittajat kaipaavat biopolttoaineille vakaata ja pitkäaikaista sääntelykehystä”, sanoo Marko Janhunen, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining.

TP

Lue seuraavaksi