Uutiset

Yleinen

Tuonti kattaa talven sähkönkulutushuiput

Energiaviraston arvion mukaan talvikaudella 2014 – 2015 huippukulutuksen aikaan on käytettävissä kotimaista sähköntuotantokapasiteettia 12 500 megawattia. Talven sähkönkulutuksen laskennalliseksi huipuksi arvioidaan 15 000 megawattia. Vaje sähkön tarjonnassa voidaan kattaa tuontikapasiteetilla, jota on yhteensä 5180 megawattia. Maakaasun kokonaiskulutuksen lasku on jatkunut, mutta kulutushuiput ovat kohonneet. Suomen verkkojen toimitusvarmuus on erinomainen. Suunnitteilla olevista LNG-terminaaleista ja biokaasulaitoksista saadaan lisää tarjontaa ja kilpailua markkinoille.

Energiaviraston arvion mukaan talvikaudella 2014 – 2015 huippukulutuksen aikaan on käytettävissä kotimaista sähköntuotantokapasiteettia 12 500 megawattia (MW). Talven sähkönkulutuksen laskennalliseksi huipuksi virasto arvioi 15 000 MW. Kulutushuippu, eli koko talvikauden suurimman kulutustunnin aikana vallitseva tehontarve, on vahvasti riippuvainen talvikauden pakkasjaksojen lämpötilasta sekä niiden pituudesta. Todellinen kulutushuippu saattaakin jäädä huomattavasti tämän laskennallisen arvon alapuolelle. Viime talvena huippu oli 14 228 MW.

Kulutushuipun aikaisen sähkönkulutuksen arvioidaan olevan noin 2500 MW suurempi kuin Suomessa käytettävissä oleva tuotantokapasiteetti. Vaje sähkön kotimaisessa tarjonnassa voidaan kattaa tuonnilla naapurimaista. Suomen siirtoyhteyksien nimellinen tuontikapasiteetti on 5180 MW. Suomen ja Ruotsin välisessä Fenno-Skan 1 -merikaapelissa 2013 ilmenneen vian takia siihen on jouduttu asettamaan toistaiseksi 400 MW rajoitus. Siirtoyhteyksien kokonaisteho Ruotsista Suomeen on nyt 2700 MW.

Lähivuosina uuttaa kapasiteettia syntyy etenkin tuulivoiman tuotantoon. Vuosina 2015–2016 uutta tuulivoimakapasiteettia ennakoidaan valmistuvan yli 400 MW. Olkiluodon kolmannen, 1600 MWe ydinvoimayksikön käyttöönoton ennakoidaan venyvän vuoden 2018 loppuun.

Maakaasun toimitusvarmuus

Tammi-kesäkuussa 2014 maakaasun kulutus oli laskenut 14 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Maakaasua käytettiin 2013 noin 33 terawattituntia (TWh). Maakaasun kulutuksen laskun keskeisimpiä syitä ovat veronkorotukset, talouden yleinen taantuma ja kaasun käytön väheneminen sähköntuotannossa. Vuoden 2014 kulutuksen ennakoidaan jäävän korkeintaan 30 TWh tasolle. Vaikka kokonaiskulutus onkin selvästi laskenut, verkoston siirtokapasiteetin ylläpito on tarpeen, sillä hetkellisten kulutushuippujen aikana tarvittavan kaasun määrä on ollut kasvussa.

Vuodelle 2014 tilattu siirtoteho on noin 4 400 MW, ja maakaasun maksimaalinen tuontikapasiteetti on noin 9 500 MWh/h. Siirtokapasiteetti on riittävä, ellei putkistossa tapahdu merkittäviä vaurioita. Maakaasun kulutuksen odotetaan ylittävän tilaustehon talvikauden kulutushuippujen aikana kuten aiemminkin. Siirtoverkon toimitusvarmuus on ollut erittäin korkealla tasolla. Vuonna 2013 siirtoverkon kautta jäi toimittamatta energiaa suhteessa koko toimitusmäärään vain noin 0,003 prosenttia. Maakaasun jakeluverkossa ei ilmennyt merkittäviä häiriökeskeytyksiä.

Suomeen suunnitellaan useita nesteytetyn maakaasun, LNG:n, tuontiterminaaleja. Suurin näistä on Gasumin suunnittelema Finngulf–terminaali, joka kattaisi 25–50 prosenttia Suomen kaasuntarpeesta. Hanke kytkeytyy vahvasti Suomen ja Viron välille suunniteltuun Balticconnector-putkeen. Tornioon, Poriin ja Turkuun suunnitellaan pienempiä kaasuterminaaleja. Biokaasun tuotantoa suunnitellaan kasvatettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Joutsenoon suunniteltu biojalostamo olisi kooltaan suurin, tuotantoteholtaan maksimissaan 200 MW.

Lue seuraavaksi