Uutiset

Kuljetuskalusto

St1:n kotimainen jäte-etanoli soveltuu myös raskaaseen kalustoon

 

St1 valmistelee TransEco-tutkimushankkeiden jatkoksi yhdessä VTT:n, Scanian ja johtavien kuljetusyritysten kanssa uutta Refuel RED95-dieselpolttoaineen koehanketta. Hankkeen kalustona käytetään Scanian 3. sukupolven etanolidieselmoottorisia linja-autoja sekä jakelu- ja jäteautomalleja, joiden teknologian yhdistämistä St1:n kehittämään RED 95 –jäte-etanolidieseliin on jo testattu laboratorio-olosuhteissa.

VTT:n suorittamien ensimmäisten testien tulokset osoittavat, että uudella RED95-etanolidieselillä on mahdollista vähentää taajamien bussi-, jätehuolto- ja jakeluliikenteessä pienhiukkaspäästöjä jopa 70 %:lla. Uuden jäte-etanolidieselhankkeen tarkoituksena on varmistaa ratkaisun kustannustehokkuus, minimipäästöt ja soveltuvuus Suomen oloihin.

St1:n kehittämä jäte-etanolista valmistettu Refuel RED95-etanolidiesel vähentää raskaan liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 %.

Etanoliautoilu laajenee vauhdilla

Bioetanoliautoilun laajentumisen taustalla ovat mm. uudistuva polttonesteverotus ja liikenteen päästöjen välttämätön alentaminen Euroopassa. Jotta EU:n polttoainedirektiivin asettamiin tulevaisuuden tavoitteisiin päästään, Suomessa tarvitaan nopeasti uusia toimivia biopolttoainevaihtoehtoja.

Samalla perinteisesti vanhan autokantamme on uudistuttava vauhdilla. Vuonna 2011 95E-bensiinin syrjäyttävä E10-bensiini soveltuu vielä useimpien henkilöautojen bensiinitankkiin ja muille on tarjolla nykyisenkaltaista 98E-laatua, joka sisältää etanolia enintään 5 tilavuusprosenttia. Jatkossa haasteeksi muodostuu nykyisen autokannan valmius siirtyä käyttämään vielä korkeampiseosteista etanolipolttoainetta (15–85% bioetanolia).

Autojen flexifuel-mallien myynti on lähtenyt Suomessa hyvin käyntiin, kun St1 toi markkinoille 85 % bioetanolia sisältävän Refuel RE85-korkeaseosetanolipolttonesteen, jota myydään nyt jo seitsemällä pääkaupunkiseudun St1-jakeluasemalla. ”Johtavat automaahantuojat ovat jo uusineet bensiiniautomallistonsa flexifuel-malleilla, jotka eivät käytännössä maksa bensiinimallia enempää. Flexifuel-mallissa voi käyttää polttoaineena joko korkeaseosetanolia, tavallista bensiiniä tai kaikkia niiden sekoituksia. Tästä syystä uuden auton ostajan kannattaa ehdottomasti valita flexifuel-malli tavallisen bensiiniauton sijaan.

Toivomme, että polttoaineverotuksen uudistus toteutuu siten, että verotuksella kannustetaan suomalaisia ympäristöystävällisen auton valintaan”, kertoo St1:n energiajohtaja Jari Suominen.

Jätteestä valmistettu bioetanoli tarjoaa erittäin monipuolisesti nopeasti toteutettavia mahdollisuuksia liikenteen fossiilisten hiilidioksidipäästöjen alentamisessa. St1 on yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa demonstroinut sähkön ja etanolin yhteiskäyttöä muokkaamalla markkinoilla olevan hybridiauton etanoliyhteensopivaksi ja varustamalla sen lisäksi verkosta ladattavalla plug-in lisäakustolla. Hanke osoittaa, että autoilun päästöt voidaan näin helposti tiputtaa erittäin alhaiselle tasolle.

Energiayhtiö St1 on rakentanut vuodesta 2007 lähtien etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 jätteistä ja sivuvirroista noin 300.000 m3 bioetanolia liikennekäyttöön. St1 jalostaa liikennepolttonesteen biokomponentin elinkaaripäästöiltään puhtaimmalla tavalla maailmassa. Kotimaisista jäteraaka-aineista tehty liikennepolttoaine on lähes hiilineutraalia ja vastaa konkreettisesti EU:n jäte- ja päästöongelmaan vähentämällä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja korvaamalla fossiilista liikenteen polttoainetta.

www.st1.fi

Lue seuraavaksi