Uutiset

Yleinen

St1 kehittää uusia RE-tuotteita ja tuo asemaverkostoon ainutlaatuisen palvelukonseptin

Elintarviketeollisuuden biojätteistä ja tähteistä sekä kotitalouksien ja kauppojen biojätteistä valmistetaan etanolia jo seitsemässä laitoksessa eri puolella Suomea. Laitosten tuotekehitys tähtää vientimarkkinoille. St1 tutkii jatkuvasti myös uusia raaka-ainemahdollisuuksia ruokaketjun ulkopuolelta: ensimmäisen kierrätyskuitua, jätepuuta, olkea ja vastaavia raaka-aineita hyödyntävän pilottilaitoksen on suunniteltu aloittavan toimintansa vuonna 2012.

Tuulivoima on nopeasti käyttöön otettava, kustannustehokas ja puhdas energiamuoto myös Suomessa. St1:n ja S-Voiman yhteisyritys TuuliWatti Oy:n ensimmäinen voimala pyörii Porin Tahkoluodossa ja tänä vuonna valmistuu Simoon kuusi 3 MW:n voimalaa, mikä merkitsee jo 10 prosentin lisäystä maamme nykyiseen tuulivoimakapasiteettiin. Yhtiö investoi kaikkiaan 400 miljoonaa euroa tuulivoimaan rakentamalla vuoteen 2015 mennessä 100 tuulivoimalaa kymmenelle paikkakunnalle eri puolille Suomea. Tämä tuottaa jo kolmasosan Suomen kerrostaloasuntojen sähköntarpeesta eli kattaa jo yli puolen miljoonan suomalaisen kotitaloussähkön.

RE-tuoteperheeseen myös dieselhenkilöautoihin sopiva polttoneste

Oma etanolintuotanto on mahdollistanut St1:lle RE-polttonestetuoteperheen tuotekehityksen. RE-tuoteperhe pitää sisällään eettisesti kestävistä raaka-aineista valmistettuja Premium -tason liikenteen polttoaineita. Keväällä 2009 yhtiö toi markkinoille RE85-polttonesteen, joka soveltuu jatkuvasti yleistyviin, perinteisiä bensiinimalleja korvaaviin flexfuel-automalleihin. RE85 sisältää 85 % kotimaisesta biojätteestä valmistettua etanolia, joka vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 %. RE85:n jakeluverkostoa laajennetaan parhaillaan maanlaajuiseksi: tavoitteena on sadan jakeluaseman verkosto, joka koostuu St1- ja Shell-asemista ympäri Suomea kysynnän mukaan. Tällä hetkellä valmiina on jo 26 RE85-asemaa.

Raskaan kaluston RED95-polttoneste lanseerattiin paikallisjakeluun viime helmikuussa pääkaupunkiseudulla osana taajamaseudun päästöjen vähennyshanketta. 95 % jäte-etanolia sisältävä polttoneste toimii Scanian etanolidieselmoottorissa ja tuottaa jopa 90 % vähemmän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja 70 % vähemmän hiukkaspäästöjä.

Nyt St1 kehittää myös uutta dieselhenkilöautoihin tarkoitettua polttonestettä, jonka biokomponentti tulee yhtiön strategian mukaisesti ruokaketjun ulkopuolelta. Tavoitteena on kaupallistaa tuote vuonna 2013.

St1 aloittaa Palvelutankkauksen Shell-asemilla syyskuussa

Huoltoasema-alan kehitys on johtanut siihen, että uudet kustannustehokkaat tekniset ratkaisut ovat nostaneet automaattiasemat ja automaattimaksamisen valta-asemaan. St1:llä on ollut suuri rooli tässä kehityksessä. Yhtiöllä onkin laajin automaattiasemien verkosto Pohjoismaissa. Automaattiasemien suuri määrä ei kuitenkaan vähennä erilaisten autoiluun liittyvien palvelujen tarvetta. Asiakaskokemuksessa henkilökohtaisen palvelun laatu on korostunut entisestään.

St1:ssä on vahvistetun strategian myötä valmisteltu ainutlaatuista Palvelutankkaus-konseptia yhteistyössä yrittäjien kanssa – tukeutuen hyviin suomalaisiin perinteisiin, mutta höystettynä parhailla paloilla eri maiden palvelukulttuureista. Täysin uudenlainen palvelukonsepti näkyy asiakkaille koulutettuina Palvelumestareina, jotka palvelutankkauksen yhteydessä tarkistavat autoilijan puolesta jokapäiväisen autoilun sujumiseen liittyvät asiat, kuten pesunesteet ja öljyt. Tyytyväinen asiakas voi halutessaan maksaa yhden euron saamastaan palvelusta.

St1 aloittaa Palvelutankkaus-konseptin toteuttamisen Shell-asemilta. 19.9. ensimmäiset Palvelumestarit aloittavat pääkaupunkiseudulla ja yhteensä lähes 60 Shell-asemaa ympäri Suomen ottaa konseptin käyttöön jo marraskuun loppuun mennessä. Kauppiaat tulevat rekrytoimaan yhteensä noin 120 uutta Palvelumestaria.

Yhtiön vahvistunut lähes 600 aseman verkosto tulee palvelemaan autoilijoita entistä kilpailukykyisemmin, sillä tämän vuoden lopussa St1-korteilla voi maksaa kaikilla Shell-ketjun asemilla. Ensi kesänä molempien keltaisten ketjujen kortit käyvät täysin ristiin eli niillä voi tankata kaikilla keltaisilla asemilla Suomessa.

St1 HetiNyt-kortissa monipuoliset ominaisuudet

St1 HetiNyt-kortti on uudistettu käteisalennuskortti, joka palkitsee asiakkuudesta välittömästi. Kaksipuolinen kortti antaa asiakkaalle tankkauksen yhteydessä mahdollisuuden valita joko välittömän käteisalennuksen tai oman autoilun hiilijalanjäljen kompensoinnin. Kortin vihreää puolta käytettäessä St1 merkitsee asiakkaalle alennusta vastaavan määrän päästötöntä kotimaista uusiutuvaa energiaa. Asiakas voi halutessaan seurata omia tankkaustapahtumiaan ja aikaansaatua hiilivähenemää St1 verkkopalvelussa.

Kaikille ilmaisen St1 HetiNyt-kortin ominaisuudet ovat helposti aktivoitavissa rekisteröimällä kortti St1:n kotisivuilla. Aktivoimalla kortin asiakas pääsee hyödyntämään myös täysin uusia St1-mobiilipalveluita. Monipuolisten etujen ja tarjousten lisäksi St1-mobiilipalvelu ehdottaa asiakkaalle kokonaisuuden kannalta edullisinta jakeluasemaa. Suosituksessa palvelu huomioi asiakkaan etäisyyden eri asemista ja polttonesteen litrahinnan kullakin asemalla. St1 HetiNyt-kortti tulee markkinoille vuoden vaihteessa.

Suomalainen St1 on kasvanut energiayhtiöksi, jonka strategian kulmakivinä ovat oma tuotanto, tuotteet, jakelutie ja huippupalvelu. Kotimainen jätepohjainen etanolintuotanto on vahvassa kasvussa, tuulivoimassa tuotantokonsepti on valmis ja laajan investointiohjelman mukainen rakentaminen on käynnissä. Vahvistunut lähes 600 aseman verkosto mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden tuomisen niin St1- kuin Shell-asemienkin asiakkaille.

”Shell-yrityskauppojen jälkeinen integraatio on valmis ja olemme samalla vahvistaneet liiketoimintamme strategiaa. Kotimainen jätteisiin ja tuuleen perustuva uusiutuvan energian tuotantomme on strategiamme perusta. Oma tuotanto mahdollistaa meille Premium-luokan moottoripolttonesteiden tuotekehityksen. Polttonestestrategiamme onkin kaupallistaa ja myydä uusia, innovatiivisia, eettisesti kestäviä ja kaupallisesti järkeviä huippuluokan polttonesteitä. Vahva keltainen asemaverkostomme tarjoaa kasvavalle asiakaskunnallemme huippuluokan tuotteiden lisäksi huippuluokan palvelua ja korttituotteita.”, kertoo St1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

st1.fi

Lue seuraavaksi