Uutiset

Yleinen

Ruotsalaiset biopolttoaineet todettu ympäristöystävällisiksi

Lundin tulokset osoittavat, että ruotsalaiset biopolttoaineet aiheuttavat 65 – 140 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasujen päästöt kuin bensiini tai diesel. Näin siinäkin tapauksessa, että suorat ja epäsuorat maankäytön muutokset otetaan huomioon.

Viime aikoina on väitetty, että ravintokasveista, kuten viljasta tai rapsista valmistetuista biopolttoaineiste ei olisi ilmastohyötyä, sillä ne pakottavat ravinnontuotannon siirtymään uusille alueille tai toisiin maihin.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että näitä epäsuoria maankäytön muutoksia tapahtuisi nykyisillä biopolttoaineiden tuotatomäärillä.

– Meidän tulostemme mukaan biopolttoaineen valmistaminen Ruotsissa kasvatetuista kasveista ei aiheuta epäsuoria maankäyttövaikutuksia, kuten metsien hakkuita Etelä-Amerikassa tai Aasiassa, sanoi Pål Börjesson, Lundin yliopistossa juuri valmistuneen raportin pääkirjoittaja.

Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia biokaasuja, etanolia ja biodieseliä. Ilmaston kannalta parhaisiin tuloksiin päästiin lannasta tuotetulla biokaasulla. Lannan käyttö biopolttoaineena vähentää kasvihuonekaasuja, jotka syntyisivät ilman lannan hyödyntämistä. Näin ollen tutkijat laskivat, että lanta oli 140 prosenttia ilmastoystävällisempää kuin fossiilinen bensiini tai diesel.

Myös huonoiten vertailussa pärjänneellä polttoaineella saavutettiin päästövähenemä, joka oli kaksinkertainen EU:n biopolttoainedirektiivissa vaadittuun 35 %:n vähenemään verrattuna.

– Ei ole kiinnostavaa laittaa kestävästi tuotettuja biopolttoaineita paremmuusjärjestykseen. Niille kaikille on tilaa, ja niitä kaikki tarvitaan, kun kehitetään vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Tämän päivän haasteena on yksinkertaisesti kasvattaa kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden määrää, Börjesson sanoi.

Jokaisella biopolttoainetyypillä on omat rajoituksensa tuotannon määrän suhteen. Jotta kielteisiä vaikutuksia voidaan välttää, on erittäin tärkeää tietää, missä raja kulkee.

– Tulevaisuudessa, jos biopolttoaineiden tuotanto kasvaa nopeasti ja paljon, voivat kielteiset epäsuorat maankäytön vaikutukset tulla ajankohtaiseksi. Mutta emme ole siellä vielä, Börjeson sanoi.

CO2-raportti

Lue seuraavaksi