Uutiset

Yleinen

Puulla ja turpeella investointeja ja työpaikkoja

Bioenergia ry on huolissaan kotimaisten polttoaineiden aseman heikentymisestä. Yhdistys toivoo uudistuksia, jotka edistävät työllisyyttä, Suomen energiaomavaraisuutta, uusiutuvan bioenergian tuotantoa ja energiatehokkuutta. Samalla ehdotukset vähentäisivät Suomen tuontiriippuvuutta ja piristäisivät vaihtotasetta. Muutoin uhkana on, että Suomi menettää mahdollisuuden nostaa energiaomavaraisuuttaan.

Bioenergia ry:n mukaan hallitusneuvotteluissa on nyt mahdollisuus panostaa kotimaiseen energiaan. Kyse on kymmenien tuhansien suomalaisten työpaikoista. Mikäli toimiin ei ryhdytä, tulevat valitettavasti irtisanomiset alalla arkipäiväistymään. Kilpailukykyinen kotimainen bioenergia tuo Suomeen investointeja.

Puu on kustannustehokkaimpia uusiutuvan energian lähteitä Suomessa. Metsähakkeen maltillisen tuen palauttaminen vuoden 2012 tasolle toisi Suomeen koko maan tuulivoimatuotantoa vastaavan määrän uusiutuvaa puusähköä.

Hallituksen tulisi keskittyä myös uusien teknologioiden, innovaatioiden ja lämpöyrittäjyyden edistämiseen. Biojalostamohankkeiden investointeja tulisi vauhdittaa, koska niillä on keskeinen rooli kehittyvässä biotaloudessa.

Bionesteiden ja biokaasujen edistäminen tuo uutta työtä Suomeen, ja lämpöyrittäjyys mahdollistaa kustannustehokkaat ja yksinkertaiset siirtymät kotimaiseen energiaan. Öljylämmitteisten kotitalouksien siirtymistä kotimaiseen polttoaineilla tulisi vauhdittaa.

Turpeen hidas luvitus ja kiristynyt verotus on johtanut siihen, että turvetta korvataan kivihiilellä. Tilanne heikentää Suomen vaihtotasetta entisestään. Tilanne vaatii turpeen verotuksen alentamista.

Tavoitteisiin päästään Bioenergia ry esittämillä uudistuksilla:

  • Metsähakkeen tuen nostaminen ja turpeen veron alentaminen
  • Turpeen lupajärjestelmän yksinkertaistaminen
  • Pienpuun korjuutuen tai energiatuen jatkaminen
  • Kiinteistöjen lämmitystapojen muuttaminen öljystä biopohjaisiin
  • Biojalostamohankkeiden investointien vauhdittaminen

TP

Lue seuraavaksi