Uutiset

Yleinen

Pintakasvillisuuden torjunta turvaa pellonmetsityksen

Tehokas kilpailun vähentäminen kuusentaimien ympäriltä lisää niiden kasvua ja vähentää kuolleisuutta. Pintakasvillisuuden torjunta on erityisen tärkeää silloin, kun käytetään pieniä paakkutaimia. Tiedot ilmenevät Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jossa selvitettiin pintakasvillisuuden torjunnan ja sen voimakkuuden vaikutusta kuusen avojuuri- ja paakkutaimien kasvuun, kuolleisuuteen ja hallatuhoihin 15 vuoden aikana Keski-Pohjanmaalla sijaitsevalla koealueella.

Seurantajakson aikana avojuurisista taimista kuoli käsittelemättömillä koealoilla 46 prosenttia ja torjunta-aineilla käsitellyillä koealoilla 12 – 23 prosenttia. Taimien kuolleisuus alkoi lisääntyä jyrkästi vasta sitten, kun pintakasvillisuuden peittävyys ylitti 70 prosenttia.

Nopeamman kasvun ja pienemmän kuolleisuuden ansiosta, paljasjuuristen taimien hehtaarikohtainen runkotilavuus kokeen lopussa oli yli kaksinkertainen paakkutaimiin verrattuna. Paljasjuurisilla taimilla päästiin parhaaseen tulokseen, kun ruiskutus tehtiin kahtena ensimmäisenä vuonna laikkukäsittelynä. Paakkutaimilla tehokkaalla torjunnalla saatiin 3,8-kertainen tilavuus käsittelemättömiin koealoihin verrattuna. Käsittelyn toistaminen oli tarpeen erityisesti paakkutaimilla.

Metsänviljelyn kustannusten karsimiseksi päädytään usein pienikokoisiin taimiin, joilla ilman heinäntorjuntaa on heikot edellytykset selviytyä pintakasvillisuuden kilpailusta etenkin pellonmetsitysaloilla. Voimakkaasti heinittyvillä kasvupaikoilla tarvitaan kookkaiden paakkutaimien käytön lisäksi aktiivista heinäntorjuntaa.

Lisätiedot:

  • Erikoistutkija Jyrki Hytönen, Metla/Kannus, p. 010 211 3405, jyrki.hytonen @ metla.fi
  • Tutkija Paula Jylhä, Metla/Kannus, p. 010 211 3432, paula.jylha @ metla.fi

Lue seuraavaksi