Uutiset

Yleinen

PEL-Tuotteen ratkaisu työn tehostamiseen

Maatalouden murrostilassa työn tehostaminen on tullut koko ajan tärkeämmäksi. PEL-tuote Oy on yhdessä Cinia Solutions Oy:n kanssa kehittänyt MyAgriPlan ohjelmiston, jolla pystytään lisäämään työkoneiden käytön tehokkuutta, tekemään työnsuunnittelua, varmistamaan koneiden huolto-ohjelmien toteuttaminen ja saamaan laskutusperusteita urakoinnista.

MyAgriPlan on toteutettu samantyyppisellä ratkaisumallilla, kuin Valtran Smart, joka lisää järjestelmien yhteensopivuutta tulevaisuudessa. Ratkaisussa työkoneisiin sijoitetaan tiedonkeräysyksikkö, joka kerää anturi- ja sijaintitietoa. Näiden tietojen avulla pystytään tekemään suunnitelma jokaiselle koneelle erikseen.

Viljelijä- käyttäjä pystyy järjestelmällä tekemään työnjohtoa, aikataulutusta, työlistoja ja varaston seurantaa. Kaikella tällä suunnittelulla pyritään tekemään työt tehokkaammin ja edullisimmilla työhön optimoiduilla koneilla. Urakoitsijalle järjestelmässä voidaan osoittaa sijaintitieto urakoitavalle kohteelle ja varata urakointiaikoja. Itse urakoitsija pystyy helposti tekemään alueellisia työsuunnitelmia, jolloin kallista urakointiaikaa ei tuhlata turhiin siirtymiin. Samoin järjestelmästä saadaan laskutusperusteita ja huoltomuistutuksia. Yhteiskäyttökoneissa perinteinen ongelma on aina ollut, että ei aina tiedetä, missä kone sijaitsee ja onko se varattuna miten pitkään. Nyt jokainen koneen osakas voi suunnitella omat työnsä helpommin, kun tietää miten yhteiskone on käytettävissä ja voi varata oman vuoron kalenterista ja samalla näkee koneen sijainnin. Tällä saadaan lisättyä koneiden käytön tehokkuutta paljon enemmän kuin lisäämällä metri koneen työleveyttä. MyAgriPlan on esillä ensimmäistä kertaa KoneAgria-messuilla Jyväskylässä.

Muita PEL-tuotteen uutuuksia mm. uudistettu Kivi-Pekka-kivenkeräyskone. 

Lue seuraavaksi