Uutiset

Yleinen

Ämmässuon kaatopaikkakaasuista sähköä uudella teknologialla

– Ämmässuon kaasuvoimalaitos on valmistuessaan Suomen suurin kaatopaikkakaasuja hyödyntävä yksikkö. Hallituksen on tarkoitus rahoittaa vastaavanlaisia laitoksia jatkossakin suorilla investointituilla. Pienempien, mädätykseen pohjautuvien biokaasureaktorilaitosten tukemiseksi hallitus on kevään aikana antamassa esityksen, jolla tämä uusiutuvan energian hyödyntämismuoto otetaan syöttötariffijärjestelmän piiriin, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

HSY rakentaa Ämmässuon kaatopaikan yhteyteen voimalaitoksen, jossa
kaatopaikalta kerättävä kaasu hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa. Tällä hetkellä kaatopaikkakaasuista puolet hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa ja loppu poltetaan soihdussa.

Uusi voimalaitos koostuu kaatopaikkakaasun käsittelylaitoksesta, voimalaitosrakennuksesta, sähköntuotantoprosessista, neljästä kaasumoottorista ja sähkönsiirtoverkosta. Lisäksi voimalaitokseen rakennetaan ORC-prosessi, jolla tuotetaan kaasumoottorien pakokaasuista sähköä ja lämpöä.

ORC-prosessi edustaa uutta teknologiaa. Siinä höyryvoimalaitosprosessissa käytetään veden sijasta orgaanista väliainetta (esimerkiksi tolueenia), mikä mahdollistaa matalalämpöisten lämmönlähteiden hyödyntämisen.

Voimalaitoksen kaasumoottorit ovat sähköteholtaan 3,6 megawattia ja lämpöteholtaan 4,2 megawattia. Kaasumoottorit ja ORC-prosessi tuottaisivat vuosittain noin 120 GWh sähköä yleiseen sähköverkkoon. Kaasumoottorien vuosittain kehittämä 104 GWh lämpömäärä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kaatopaikka-alueen prosesseissa ja tilojen lämmityksessä.

Uusi kaatopaikkakaasuvoimalaitos vähentää CO2-päästöjä vuosittain noin 8 500 tonnilla. Hankkeelle myönnettiin energiatukea 22 prosenttia sen kokonaisinvestoinnin arvosta.

CO2-raportti

Lue seuraavaksi