Uutiset

Yleinen

Mikrolevästä biodieseliä – ja paljon muuta

Kuva: Wikipedia Commons

Uusia kestävän kehityksen mukaisia energiaratkaisuja tarvitaan kiireellisesti, sillä nykyisen hyvinvointiyhteiskuntamme perustana toimivien fossiilisten polttoaineiden varannot ovat hupenemassa. Lisäksi niiden käytön uskotaan nostavan ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja siten aiheuttavan ilmaston lämpenemistä.

Mikrolevät käyttävät kasvuunsa hiilidioksidia. Kasvatettu levämassa voidaan muuntaa energiaksi esimerkiksi kaasuttamalla tai mädättämällä, jolloin ainakin osa leviin sitoutuneesta hiilidioksidista vapautuu takaisin ilmakehään.

Maailmalla on tutkittu paljon mikrolevien hyödyntämistä biodieselin raaka-aineena, koska mikrolevät voivat sopivissa kasvuolosuhteissa sisältää yli puolet painostaan rasvaa. Rakenteeltaan yksinkertaiset mikrolevät käyttävät auringonvaloa tehokkaammin, kasvavat nopeammin eivätkä tarvitse hedelmällistä maata kasvaakseen. Siksi ne ovat perinteisiä energiakasveja kuten öljypalmua lupaavampi energiateollisuuden raaka-aine.

Mikroleviä voidaan kuitenkin hyödyntää energiantuotannossa monilla muillakin tavoin. Lakaniemi on työssään lisäksi vertaillut muun muassa metaanin, vedyn ja biosähkön tuottoa kahdesta erilaisesta levästä, joista toinen kasvaa makeassa vedessä ja toinen meriympäristössä.

Biodieselin tuotto ja levämassan mädättäminen metaaniksi osoittautuivat Lakaniemen tutkimuksessa tehokkaimmiksi tavoiksi tuottaa energiaa levämassasta. Koko tuotantoketjussa tulee kuitenkin alentaa kustannuksia, mahdollistaa ravinteiden kierrätys ja parantaa energiatehokkuutta ennen kuin mikrolevät ovat täysin kilpailukykyinen ja kestävän kehityksen mukainen energianlähde.

Lähde: finbioenergy.fi

Lue seuraavaksi