Uutiset

Yleinen

Matkailijat suosivat aurinko- ja bioenergiaa matkailukohteissa

Tuulivoima hyväksytään energiamuotona, mutta siihen liittyvät rakenteet katsotaan heikosti maisemaan sopiviksi. Keskieurooppalaiset hyväksyvät huonoiten maisemassa näkyvät rakenteet, venäläiset ja britit parhaiten.

Tulokset pohjautuvat MATKA-hankkeessa 2009–2010 tehtyyn kyselytutkimukseen.

Suomessa matkailijoiden suhtautumista tuulivoimaloihin on tutkittu varsin vähän, vaikka Lapin matkailu perustuu pääosin luonnon vetovoimaisuuteen. Lapin maakuntakaavassa tuulipuistoille varattuja alueita on runsaasti: yhteensä 19.

Bioenergia on varma valinta

Sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailijat pitivät bioenergiaa hyvänä vaihtoehtona matkailualueiden energiatuontantoon. Se oli tasaisen korkealle hyväksytty vaihtoehto kaikista maista tulevien matkailijoiden keskuudessa.

Suomalaiset matkailijat pitivät aurinkoenergiaa maisemallisesti parhaimpana vaihtoehtona. Puuhaketta käyttävä kaukolämpövoimalaitos nousi arvostuksessa toiseksi, mutta jakoi mielipiteitä. Kaukolämpöä pidettiin edullisena, paikallistaloutta tukevana ja varmana energiamuotona.

Maisemallisesti tuotantomuoto koettiin ristiriitaisena: osa pitää savuttavia piippuja hyväksyttävinä, osa vastustaa niitä voimakkaasti. Hakkeen hankinta ja kuljetus sekä maisemamielikuvat nousivat kommenteissa esiin:

– Teollisuuslaitosmaisuus savua pahempi haitta.
–  Maisema ja metsänhoito: puuhakkeen hankinta ei saisi näkyä matkailukohteen luonnossa.

Tuulivoiman rakenteita ei haluta maisemaan

Tuulivoima saa energiatuotantomuotona hyväksynnän, joskin myllyjen sijoittaminen pohdituttaa:

– Periaatteessa positiivinen asia, edellyttää  huolellista sijoittamista. Jätettävä luonnontilaa korostavia näkymiä.

– Ok, jos ei matkailualueella tai kansallispuiston lähellä.

Tuulimyllyt sinällään koetaan ekologisena vaihtoehtona, ja esimerkiksi Oloksen pienimuotoiset tuulivoimalat voisivat olla matkailukohteissa hyväksytty vaihtoehto. Myös laskettelurinteiden rakentamisen aste nousi esille tuulivoimaloiden sopivuutta arvioitaessa:

– Sopii tunturiin, hissit yms. rakennelmat jo pilanneet tunturin.

Tulossa: Lisää tietoa tuulivoiman hyväksyttävyydestä

Tuulivoiman hyväksyttävyydestä matkailualueilla saadaan lisää tietoa METLAssa meneillään olevasta tilaus­tutkimuksesta. Siinä selvitetään suunnitteilla olevan, Muonion keskustasta noin 16 kilometriä luoteeseen sijaitsevan, Mielmukkavaaraan 10–15 tuulivoimalaitosta käsittävän tuulipuiston matkailuvaikutuksia.

Alueen matkailuyrittäjät pitävät tuulipuiston vaikutuksia Pohjois-Muonion erämaaimagoon ja maisemaan hai­tallisina, koska alueen matkailuaktiviteetit pohjautuvat pääasiassa luonnon vetovoimaisuuteen ja erä­maaym­päristöön. Tuuli­puiston on esitetty vaikuttavan kielteisesti myös matkailureitteihin, vapaa-ajan asun­tojen rakentamiseen ja ylipäänsä matkailijamääriin ja matkailuelinkeinon harjoittamiseen.

Matkailuvaikutusarviointia varten on kuluneena talvena  haastateltu alueella vierailleita matkailijoita. Lisäksi noin 250 kotimaista ja kansainvälistä asiakasta on vastannut tuulipuistoa koskevaan kyselyyn ja arvioinut havainnekuvien avulla puiston vaikutusta omaan matkailukokemukseen. Kyselyn tulokset valmistuvat kesäkuun aikana.

Lähde: Metla

Lue seuraavaksi