Uutiset

Yleinen

Kuntamuutokset eivät vuodenvaihteessa vaikuta lämmitysenergiankulutuksen vertailuun

Kullekin kunnalle on määritelty vertailupaikkakunta, joka ilmastollisesti edustaa mahdollisimman hyvin ko. kuntaa. Alueellisessa luokittelussa on huomioitu mm. vertailupaikkakunnan ja tarkasteltavan kunnan maantieteellinen välimatka, rannikon ja järvien vaikutus, maaston korkeus ja vallitsevat ilmavirtausten suunnat.

Ilmatieteen laitos laskee lämmitysenergiankulutuksen normitukseen tarvittavat lämmitystarveluvut kuukausi- ja vuositasolla edelleen kuudelletoista vertailupaikkakunnalle.

Lämmitysenergiankulutus normitetaan mm. laskettaessa rakennuksen energiatodistusta.

Lisätietoa lämmitysenergiankulutuksen normituksesta sekä vertailupaikkakunnista:
www.motiva.fi/kulutuksennormitus

Lämmitystarveluvut kuukausi- ja vuositasolla:
Ilmatieteen laitos

 

Teksti ja kuva: Motiva

Lue seuraavaksi