Uutiset

Yleinen

Kotitalouksien biojätteestä etanolia auton tankkiin – St1:n kuudes bioetanolin tuotantolaitos Hämeenlinnaan

St1 on rakentanut vuodesta 2007 Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa biojätteistä ja teollisuuden sivuvirroista vuonna 2020 noin 300.000 m3 etanolia liikennekäyttöön. Yhtiöllä on jo toiminnassa viisi Etanolix-teknologian laitosta, joissa etanolia tuotetaan mm. leipomo- ja panimoteollisuuden biojätteistä ja sivuvirroista. Etanolista valmistetaan autojen etanoli/bensiini- eli flexifuel-malleihin (FFV) sopivaa Refuel RE85 -korkeaseosetanolia, jota myydään jo seitsemällä pääkaupunkiseudun St1-asemalla.

Bionolix-teknologia tuo lisää kotimaista jätepohjaista etanolia liikenteeseen

Hämeenlinnan etanolintuotantolaitoksessa käyttöön otettu uusi orgaanisen kierrätyksen tuotantoteknologia mahdollistaa biojätteen jalostamisen ensimmäistä kertaa nestemäiseksi liikennepolttoaineeksi. Bionolix-laitoksessa käsitellään sekä alueen jätteenkäsittelystä vastaavan Kiertokapula Oy:n erilliskeräämää biojätettä että alueen kaupoista ja teollisuudesta syntyvää biojätettä. Laitoksen vuotuinen vastaanottokapasiteetti on 19.000 tonnia, josta tuotetaan noin 1 miljoona litraa bioetanolia liikennekäyttöön.

Elintarvikkeiden tiiviit pakkaukset ovat monesti tehokkaan lajittelun pullonkaula ja biojätettä päätyy usein sekajätteen joukossa kaatopaikalle. Uudessa Bionolix-laitoksessa on esikäsittelyprosessi, joka nostaa kierrätysastetta huomattavasti kun pakattu biojätekin saadaan kierrätettyä liikenteen nestemäiseksi biopolttoaineeksi. Bionolix-teknologia täyttää myös EU:n sivutuotedirektiivin vaatimukset kaupan vanhentuneiden elintarvikkeiden käsittelylle.

”Bionolix-konsepti on tärkeä askel St1:n etanolinvalmistuksen tiekartalla raaka-ainepohjan kasvattamiseksi ja tuotantokapasiteetin nostamiseksi. Uudella teknologialla on suuri markkinapotentiaali niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kehitämme koko ajan ratkaisuja uusien jätepohjaisten raaka-aineiden hyödyntämiseksi etanolin valmistuksessa. Suunnittelemme toisen sukupolven Cellunolix-laitoksen pilotin rakentamista jo tänä vuonna. Näin esimerkiksi jätekuidut saadaan valjastettua etanolin tuotantoon”, toteaa St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Aho.

St1:n Bionolix-laitos on integroitu Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueen toimintoihin mahdollisimman suuren energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Laitoksen yhteydessä tuotetaan biosähköä kaatopaikkakaasusta. Alueen käytöstä poistetulta kaatopaikalta kerättyä kaasua ei ole aikaisemmin pystytty hyödyntämään. Laitoksen ylijäämälämpö tullaan hyödyntämään kaukolämpönä liittymän valmistuttua.

”Kiertokapula tähtää jätteidenkäsittelyn kehityksen kärkeen. Biojätteen jatkojalostukseen on etsitty uudenlaista ratkaisua jo usean vuoden ajan, sillä Hyvinkäällä sijaitseva kompostointilaitos on tullut teknisesti tiensä päähän. St1:n kanssa solmittu yhteistyösopimus tukee erittäin hyvin strategiamme mukaista kestävää kehitystä ja on jälleen uudentyyppinen päänavaus suomalaisessa jätteidenkäsittelyssä. Kumppanuutemme perustuu osaamisemme yhdistämiseen ja yhteiseen haluun kehittää jätteidenkäsittelyyn liittyviä toimintoja ja prosesseja pitkälle tulevaisuuteen. Näin saamme yhdessä aikaan sekä teknisesti, toiminnallisesti että taloudellisesti parhaan vaihtoehdon”, kertoo Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Etanoliautoilu kasvaa Suomessa

Uusiutuvien biokomponenttien osuudet polttoaineissa kasvavat nopeasti koko ajan. Todennäköisesti jo ensi vuoden alussa Suomessa käytettävän bensiinin peruslaaduksi eli 95-oktaanisen bensiinin korvaajaksi tulee E10, joka sisältää enintään 10 prosenttia etanolia.

Etanoli on valmistusteknologialtaan edullinen liikennepolttoneste. Se soveltuu hyvin bensiiniin sekoitettavaksi biokomponentiksi korvaamaan fossiilista bensiiniä ja siksi se on olemassa olevista ratkaisuista kustannustehokkain tapa vähentää tieliikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä nopeasti. Etanoliautoilu kasvaa Suomessa koko ajan. Eri automerkit alkoivat viime vuonna myydä perinteisen bensiinimallin korvaavia etanoli/bensiini- eli flexifuel-malleja (FFV), joissa polttoaineen etanolipitoisuus voi olla jopa 85 prosenttia.

St1 jalostaa liikennepolttonesteen biokomponentin elinkaaripäästöiltään puhtaimmalla tavalla maailmassa. Kotimaisista jäteraaka-aineista tehty liikennepolttoaine on lähes hiilineutraalia ja vastaa konkreettisesti EU:n jäte- ja päästöongelmaan vähentämällä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja korvaamalla fossiilista liikenteen polttoainetta. Orgaanisesti kierrättämällä jätteet saavat biopolttoaineiden raaka-aineena parhaan jalostusarvon, sillä uusiutuva nestemäinen biopolttoaine on arvokkain jätteistä saatava lopputuote.

st1.fi

Lue seuraavaksi