Uutiset

Yleinen

Inexin biojätteestä energiaa

Biokaasulaitos ottaa vastaan sekä pakkaamatonta että pakattua biojätettä. Laitos on varustettu jätteen mekaanisella esikäsittelyllä, jonka avulla siitä voidaan erottaa pakkausmateriaalit. Merkittävin etu uudessa käsittelymenetelmässä on se, että myös pakattu biojäte saadaan hyötykäyttöön.

Envor Biotechin laitoksen tuottama biokaasu käytetään energiantuotantoon, jolloin sillä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja näin lisätä hiilen kiertoon perustuvaa energiantuotantoa. Jätepohjainen bioenergia ei myöskään vie viljelypinta-alaa ruokakasveilta tai vaadi metsien hävittämistä uusien peltojen tieltä.

Lähde: Inex.fi

Lue seuraavaksi