Uutiset

Yleinen

Gasum ja Biovakka alkavat tuottaa biokaasua maakaasuverkkoon

Maakaasun tankkausasema Helsingin Ruskeasuolla (kuva: Gasum)

Biovakka Suomen liikeideana on kehittää bioenergian tuotantoon nopeasti monistettavissa oleva toimintamalli. Se rakentaa liiketaloudellisesti kannattavia ja tehokkaita alueellisia bioenergian tuotantolaitoksia useille paikkakunnille Suomessa ja myöhemmin lähialueille. Biovakalla on tällä hetkellä kaksi biojätteen käsittelylaitosta Turun seudulla. Jatkossa yhtiö pyrkii rakentamaan biokaasun tuotantolaitoksia maakaasun siirtoverkon läheisyyteen.

Maakaasun siirtoverkon avulla puhdistettua biokaasua voidaan hyödyntää liikenteen polttoaineena. Jatkossa biokaasua voi tankata Gasumin tankkausasemilla. Gasumin tavoitteena on kattaa tulevaisuudessa koko liikennekäytön tarvitsema kaasumäärä biokaasulla.

Ensimmäistä maakaasu-Suomen alueelle rakennettavaa biokaasun tuotantolaitosta suunnitellaan Nastolaan. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Tavoitteena on aloittaa Nastolan laitoksen rakennustyöt vuonna 2010 ja ottaa laitos tuotantokäyttöön vuoteen 2011 mennessä. Gasum ja Biovakka pyrkivät rakentamaan neljä biokaasun tuotantolaitosta maakaasuverkon alueelle vuoteen 2012 mennessä.

Tuotantolaitosten raaka-aineena käytettävä biomassa on kotimaista ja se tulee pääasiassa maatalouden ja teollisuuden sivuvirroista sekä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta.

Tuotantolaitoksella biomassa mädätetään ja tuloksena syntynyt biokaasu puhdistetaan epäpuhtauksista. Tämän jälkeen kaasu paineistetaan ja syötetään maakaasun siirtoverkkoon. Lopputuloksena on täysin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuotettua puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Osana mädätysprosessia syntyy myös ympäristöystävällisiä kierrätysravinteita, joita voidaan käyttää maanviljelyssä keinolannoitteiden sijaan.

Lähde:
gasum.fi
biovakka.fi

Lue seuraavaksi