Uutiset

Yleinen

Forssassa panostetaan kaupunkiympäristöön metsässäkin

Työhön sopivilla välineillä saadaan halutut tehtävät valmiiksi tehokkaasti. Kun välineet ovat kunnossa myös työntekijät viihtyvät töissä. Traktori metsävarusteilla käy moneen muuhunkin kuin perinteiseen metsätyöhön, kun se varustellaan sopivasti. Tämän lisäksi tarvitaan vielä osaava kuljettaja, joka saa pidettyä koneen kunnossa ja joka osaa tehdä työt oikein.

Kaupunkien viherpuolet hoitavat erilaisia tehtäviä kaupunkilaisten hyödyksi. Monesti tehtäväkenttä on suppea. Forssassa tehtäväkenttä on laaja ja kalustoa on hankittu, jotta työtehtävät saadaan hoidettua. Heinäkuussa saatiin käyttöön uusin hankinta Valtran N-sarjalainen varustettuna Nisula Forestin toimittamalla Palfinger-Epsilon-kuormaajalla varusteineen.

-Miksi Forssan kaupungin käyttöön hankittiin uusi traktori ja kuormain, on seuraus historiasta ja siitä, miten täällä on totuttu töitä tekemään, kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm Forssan Infrapalveluilta aloittaa. Meillä on viime vuosina vähitellen tehtäväkenttä ja vastuut kasvaneen. Toisaalta kun paljon pitää saada aikaiseksi, niin kaluston pitäisi olla sellaisessa kunnossa, että työ myös käy. Kalustoa on hankittu suunnitelmallisesti. Viime vuonna hankittiin tiehöylä ja tälle vuodelle kalusto uusiutui tällä, Leila jatkaa.

Viherpuolella on keskusteltu työtehtävistä, joita halutaan tehdä itse. Tällöin ratkaisevat, mitä tehdään, mihin kalusto soveltuu ja miten henkilöstö sopii tehtäviin.

-Metsätöitä on Forssassa itse tehty aina, mutta kalusto toki on ollut kevyempää. Edellisessä koneessa, vuonna 2004 hankitussa traktorissa, jolla ajettiin 10000 tuntia, oli vain giljotiinikoura, jolla tehtiin energiarankaa ja poikki saatiin maksimissaan 20-senttinen puu. Nyt päivitettyyn kuormaajaan on alusta saakka ollut tarkoitus laittaa kiinni myös hakkuupää mittalaitteella, puistotyönjohtaja Ismo Ojansuu jatkaa. Katkaistavan puun tyvi voi nyt olla maksimissaan 40 senttiä.

Me olemme ehkä hieman erikoinen organisaatio, kun itse tehdään vähän kaikenlaista. Resurssi töiden tekemiseen kun on itsellä, työt voidaan tehdä oikeaan aikaan ja ne saadaan tehdä omalla tavalla. Viherpuolen pitää huomioida etenkin virkistysaluenäkökohdat, kun ollaan kaupunkilaisilla töissä. Harvennustyötä katsomassa Ismo Ojansuu ja Leila Grönholm.

Hiilinielu kuntoon

-Kun tarkastellaan kokonaisuutta ja Forssan noin 1000 hehtaaria metsiä, joista noin 300 hehtaaria on puistometsiä taajamien lähellä, niin työtä riittää. Kakkosharvennukset ja uudishakkuut hoidetaan yhteistyökumppanin eli UPM:n kanssa, kun metsät ovat sertifioitu FSC:n ja PEFC:iin ja kumppanuudesta on tiettyjä etuja. Itsellemme jäävät taimikoiden perkaukset ja ensiharvennukset, joita on rästissä kohtalainen määrä, Ismo tunnustaa. Tälläkin kohteella raivaussahan kanssa perataan taimikkoa 100 metriä harvennuksen edellä.

-Mutta parannusta on hoitoon tulossa, kun on olemassa suunnitelma, Ismo kertoo. Järkivihreä Forssa on tavoitteena ja yksi keino siihen on hoitaa talousmetsät sellaiseen kuntoon, että niissä kasvatetaan ryteikön sijaan laadukasta puuta, joka kelpaa myös teollisuuden tarpeisiin. Hiilen varastoimiseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

-Meitä ohjaavat myös ympäristöasiat ja se, että kaupunkilaiset voivat hyödyntää metsiä virkistystarkoituksiin. Jos metsä on läpipääsemätöntä ryteikköä, sinne ei normaalisti mene kukaan ja virkistyskäyttö on pientä. Jos metsä on siististi harvennettu, niin kulkijoita on heti enemmän. Hoidossa huomioidaan erikoiskohteet, kuten monipuolinen metsäluonto, inventoidut luontokohteet ja metsän eläimet, Ismo jatkaa.

Metsä on kaupungissa kuitenkin ainoa paikka, mihin hiiltä voidaan sitoa ja se halutaan tehdä mahdollisimman hyvin. Toki samalla ylläpidetään ja jopa lisätään kaupungin ja kaupunkilaisten varallisuutta. Puunmyyntieurot ovat kaupungin kassassa yhtä arvokkaita euroja kuin kaupunkilaisten maksamat veroeurotkin.

Tarpeet viherpuolella

Uuden traktorin ja kuormaimen hankintaa oli mietitty jo muutama vuosi. Vuonna 2018 Leila ja Ismo kävivät Okrassa ja tutustuivat alustavasti tarjontaan, kun määrärahalupaus oli olemassa. Pitkiä keskusteluja käytiin useiden toimittajien kanssa siitä, mitä yhdistelmältä voi odottaa ja mikä on taas mahdotonta.

-Nisula Forestin Mattssonin Kallen kanssa keskustelut olivat aikoinaan pisimmät, kun heillä oli osoittaa myös asiakkaita, joilla vastaavanlaisia yhdistelmiä oli jo käytössä, Leila kiittelee. Se helpotti tarjouspyynnön tekemistä ja myös ominaisuuksien arvottamista tarjouksissa. Toisaalta tutustuminen ja keskustelut auttoivat myös karsimaan sellaisia ominaisuuksia ja tarpeita, joita emme kuitenkaan ehkä voisi hyödyntää helposti. Esimerkiksi traktorin käyttö talvella lumitöissä auran kanssa ei olisi enää mahdollista ja siitä käytöstä myös luovuttiin, Leila kertoo. Hydrauliikan lisäpumppu estää auran kiinnittämisen eteen.

-Kalustohankinnat kuvastavat oikeastaan organisaatiossakin halua kehittyä ja tehdä asioista paremmin, Leila kiteyttää. Pitkä historia siitä, että halutaan tehdä töitä omina, on seurausta myös henkilöstöstä. Henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä töitä vaihtelevasti ja mielekkäästi sopivalla kalustolla.

-Pitää myös muistaa, että kalustohankinnat ovat tähdänneet myös siihen, että työmaalle ei tarvitse lähettää ylimääräistä henkilöstöä aputöihin. Kun yhdistelmä hankittiin, niin myös ennen tarjouspyyntöjä mietittiin etukäteen, mihin mahdollisiin töihin yhdistelmää tullaan käyttämään. Metsätyöt olivat tärkeitä ja se, että koneella voidaan harventaa metsää, mutta samalla yhdistelmällä voidaan myös mennä poistamaan vaarallinen puu kulkuväylän varrelta ja ottaa runko mukaan perävaunuun. Kun hakkuupäät valittiin, niin edellytys oli, että kouralla pystytään myös kuormaamaan. Tällöin työmaalle ei välttämättä tarvita kuin yksi kone ja kuljettaja.

-Meillähän on vastuu kaupungin kaikista metsistä ja esimerkiksi liikuntareittien ja katujen varrelta poistetaan vaarallisen näköisiä puita etukäteen. Kaupunkilaisiahan ei voi estää menemästä metsään myrskyllä, joka ei välttämättä kuitenkaan ole kaikkein turvallisin paikka, Ismo pohtii. Meidän tehtävänä on osaltaan huomata ajoissa vaarapaikat ja poistaa ne, Ismo jatkaa.

Varusteina metsänhoidossa on Nisulan 425 C-hakkuupää, jossa on kuormausleuat. Kun yhdellä koneella voidaan tehdä enemmän, säästetään henkilöstöpuolella.

-Urakoitsijaakin voisimme käyttää, mutta omina töinä esimerkiksi puistometsien yksittäisen puiden poistot eivät ole edullisia teettää ulkopuolisella. Niiden poisto aiheuttaa kustannuksia joka tapauksessa, mutta meillä on siihen nyt koneet ja ammattitaitoiset tekijät, Ismo vakuuttaa.

Kuormaajaan hankittiin myös maakoura, jolla voidaan poistaa vanhat hiekat leikkipuistojen hiekkalaatikoilta ja toimittaa samalla uudet hiekat tilalle.

-Tällaiset työt vaativat aikaa, mutta nyt ne voidaan hoitaa perävaunun kanssa yhdellä koneella, Ismo kertoo. Ne voidaan hoitaa oman henkilökunnan kesken, kun aika on sopiva. Samoin hoidetaan uuden mullan viennit kesäkukkamaille. Ne ovat kätevä hoitaa koneellisesti, kun traktoriin kytketään perävaunu ja se lastataan multakuormalla. Kuormaimella ja multakauhalla uusi multa saadaan ripoteltua oikeaan paikkaan.

Talveksi koneelle on siis töitä, jos keli sallii harvennukset. Kesällekin töitä on suunniteltu kohtuu paljon. Penkkojen murskauksiin ei vielä ole työlaitetta, mutta sellainen on harkinnassa. Tällöin omana työnä kaavateiden varsia olisi mahdollisuus kesä-heinäkuussa leikata ja tehdä maisemasta siistimpi.

-Meillähän on tarkoitus pitää maisemat valtateille päin hoidettuna, jotta kulkijat huomaisivat poiketa täällä Forssassa. Ympäristöön panostaminen on tärkeää siksikin, kun Forssan kaupunki on saanut Kansallisen kaupunkipuiston statuksen eli on yksi Suomen yhdeksästä Kansallisesta kaupunkipuistosta, Leila kertoo.

Käsitöistä konetöitä

Hankitulla koneella pitäisi olla järkevää käyttöä ympäri vuoden etenkin, koska henkilöstöstä on niukkuutta. Kaikki se käsityö, mikä voidaan tehdä koneella, pitäisi tehdä koneella.

Ajourat tehdään valmiiksi riittävän leveäksi, jotta on tilaa harventaa ilman jäljelle jäävän puun vaurioita. Työolosuhde kuljettajalla metsässä on hyvä, kun työ voidaan tehdä taakseajolaitteiden kanssa. Forssan kaupunki hankki uuden Valtran N174:n varustettuna Palfinger-Epsilon C60F86-kuormaajalla, jolla ulottuvuutta on 8,8 metriä. Nisulan 425 C-hakkuupää on varustettu kuutioivalla mittalaiteella. Samalla kaupalla hankittiin 285E keräävä energiakoura. Metsuri Ville Sillanpäällä (vasemmalla) on metsämestarin pätevyys ja puisto- ja metsätyöntekijä Ismo Väisäsellä puutarhurin koulutus ja molemmilla on vuosien kokemus metsäalan töistä.

-Siksi tarkoitus on, että tällä traktorilla olisi ainakin kaksi ammattitaitoista käyttäjää tai mielellään kolme, Ismo toteaa. Nyt meidän ykköskuski on puisto- ja metsätyöntekijä Ismo Väisänen, joka teki töitä jo edellisellä traktorilla ja giljotiinikouralla. Metsuri Ville Sillanpää koulutetaan myös ajamaan konetta. Nisulan käyttöopastus oli sopivan kattava ja ainakin kerran on vielä luvattu tulla poikkeamaan ja katsomaan toimivuus.

Voittotavoitetta ei ole, mutta voittoa saa tulla

-Meillä viherpuolellahan ei ole oikeastaan tuottotavoitetta, Leila kertoo. Toisaalta, jos voimme omalta osaltamme kuitenkin tuoda kaupungin kassaan euroja samalla kun teemme työtämme, se ehkä huomioidaan, kun erilaisia keskusteluja käydään poliittisella tasollakin. Kaupungin viherpuolen toimintoihin satsaaminen tuo vähitellen myös positiivista kassavirtaa, kuten metsänomistamisessa ja hoidossa pitäisi käydä kaikille. Hoitamalla nyt taimikoita, tuotot eivät näy vielä viiden vuoden päästäkään, mutta hoidolla saadaan myös muita arvoja parannettua.

-Hankkimalla koneen, mikä on päivittäin vihertöissä kaupungilla tai metsässä harventamassa, saadaan tuotettua kaupungille jopa hieman säästöä. Samaan aikaan kun ulkopuolisen kanssa keskusteltaisiin laatukriteereistä, jotka tässä voidaan välittää suullisesti tekijälle, Ismo pohtii. Toisaalta meillä on käytössä puisto- ja metsätyöntekijä Ismo Väisäsen kokemus, ja metsuri Ville Sillanpäällä metsämestarin koulutus, jolloin he voivat ja osaavat suunnitella keskenään paremmin harvennustyöt kuin minä, Ismo tunnustaa. 

Forssalla on paljon metsiä, jotka odottavat raivausta ja harvennusta. Hoidon jälkeen jäljelle jäävä puusto voi järeytyä ja sitoa hiiltä. Vasemmalla taustalla juuri raivaussahalla perattua koivikkoa, jossa alkaa harvennus.

-Meille tärkeää oli se, että työlaitteiden vaihto käy helposti. Tällöin metsään voidaan lähteä tilanteen niin salliessa vajaaksikin päiväksi. Kun koneella nyt on harjoiteltu, niin kahdessa viikossa on päästy 900 rungon katkaisemiseen.

Harvennetun ja harventamattoman ero on niin kuin yö ja päivä. Kun rungot kerätään pois ja oksat ovat talven yli maassa, helpottuu kulkeminen virkistyskäytössä huomattavasti. Metsistä halutaan pitää huolta, jotta metsään on mukava mennä.

Viherpuoli hoitaa sangen kattavasti Forssassa erilaisia tehtäviä. Sen tehtäviin kuuluu perinteinen viheralueiden hoito ja istutukset ja metsien hoito, mutta myös liikuntapaikat kuten pururadat, jääkentät, uimarannat ja hiihtoladut. Viherpuoli osallistuu myös katukunnossapitoon, kun talvella lähtee maksimissaan 12 yksikköä hoitamaan kaavateitä asuntokadut mukaan lukien. Kalustolla saadaan kymmenessä tunnissa ajettua kaikki alueet kerran läpi. Lumen hälytysraja on kuusi senttiä, mutta kolmesta sentistä lähdetään useimmiten jo auraamaan tärkeimpiä väyliä, joilla kulkee raskas liikenne.

Kaupunkilaiset ovat aikoinaan arvioineet liikuntapaikkojen hoidon erinomaiseksi ja viheralueiden hoidon lähes erinomaiseksi, joten hyvä tästä on jatkaa, Ismo ja Leila päättävät.

Lue lisää Nisulan N5-harvennuskoneesta.Nisulan N5-harvennuskoneesta.

Lue seuraavaksi