Uutiset

Yleinen

Farmtoolsilta polttonestesäiliöt

Farmtools Oy on perinteinen suomalainen metallialan yritys Ylihärmässä. Yritys valmistaa polttoainesäiliöitä varastointiin ja kuljetukseen. Myynnissä on myös muovisia säiliöitä. Farmtoolsin yksi erikoisala on vanhojen polttoainesäiliöiden kunnostaminen. Kunnostamisella saadaan vanhan säiliön käyttöikää moninkertaistettua ja kunnostuksen yhteydessä säiliöön kiinnitetään tarkastustodistus.

Mika Lind valmisvarastossa. Farmari-säiliöt myydään jälleenmyyjien kautta.Mallistossa on myös italiassa valmistettuja muovisäiliöitä, joiden tilavuus on 220 ja 440 litraa. Saatavilla niistä on myös ureaversiot. Alle 450-litraisia säiliöitä eivät koske katsastussäännökset, eikä kuljetuksessa edellytetä ADR-lupia.

Polttonesteiden turvallista säilyttämistä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Polttonesteet pitäisi pysyä säiliössä varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Metallinen säiliö syöpyy vuosien varrella ja ennemmin tai myöhemmin säiliö alkaa vuotaa. Kolaritilanteessa kuljetettava polttonestesäiliö voi vaurioitua, mutta mielellään polttonesteitä ei pitäisi valua luontoon. Polttoaineita myös anastetaan, joten pumppulaitteet ja yhteet pitäisi olla asianmukaisesti lukittu. Näitä kaikkia riskejä vastaan voidaan suojautua pitämällä polttonestesäiliöt kunnossa.

Farmtools Oy on ylihärmäläinen yritys, jossa pääomistajina on yrittäjäpariskunta Johanna Ratia ja Mika Lind. Johannan isällä Pertti Ratialla on myös osuus yrityksessä, mutta päätöksentekoon juoksevissa asioissa hän ei enää osallistu. Arvokkaita neuvoja on kuitenkin kokeneella yrittäjällä vielä tarjolla.

Selkeä työnjako Johannan ja Mikan kesken on olemassa. Mika keskittyy enemmän tuotantoon ja sen logistiikkaan ja Johanna keskittyy markkinointiin ja yrityksen paperiasioihin. Myynti- ja asiakastyö sekä päätökset tehdään toki yhdessä. Farmtoolsin tuotantoa on vuosien varrella kehitetty ja nyt esimerkiksi pintakäsittely on laitettu uusiksi.

-Aikoinaan kun aloitimme, halusin saattaa tuotannon virtaviivaiseksi, Mika aloittaa. Säiliöihin esivalmistellaan mittatarkat päädyt ja lieriöt rungoksi. Säiliörunkovalikoimaa yksinkertaistettiin siten, että yhteen runkoon voidaan laittaa mikä tahansa pumppu. Tällöin esivalmisteltuja runkoja voidaan valmistaa pidempinä sarjoina. Säiliön tilavuudet kasvavat halkaisijan mukana ja säiliö kootaan moduleista, joita hitsataan yhteen haluttu määrä. Runkoon hitsataan halkaisijaan sopivat päädyt. Mahdollisimman paljon sisäsaumojen hitsausta tehdään päädystä auki olevaan säiliöön. Viimeinen sisäsauma pitää toki säiliön tehdä sisällä ja se tehdään lähellä miehistöluukkua.

Pienessä yrityksessä kustannukset eivät investoinneissakaan saa nousta, vaikka laatuun panostetaan. Säiliön saumat hitsataan myös ulkoa ja sitä hitsausta on automatisoitu. Mika on yhdessä tuotantohenkilökunnan kanssa kehittänyt juuri säiliövalmistukseen soveltuvaa laitteistoa. Säiliöiden turvalliseen siirtoon työvaiheelta toiselle on myös kiinnitetty huomiota.

Samaan aikaan kun runkoa valmistuu, siihen hitsataan myös jalakset, lenkit nostoon ja yhteet. Samoille säiliörungoille valmistetaan myös kaksoisvaippasäiliöt, joita urakoitsijoilta esimerkiksi edellytetään pohjavesialueilla.

Pintakäsittelyä

Öljysäiliöt käsitellään sisältä ja ulkoa. Säiliön pohjaan sisäpintaan levitetään suojamassa, jolloin pohjalla oleva sakka ja vesi eivät vahingoita metallipintaa.

Kun runko on valmis, säiliö siirretään maalaamoon. Säiliön sisäpohjaan levitetään standardin mukainen sisäpinnoite. Valuma-altaallinen säiliö on rakenteeltaan kuten normaali säiliö, mutta säiliöön on hitsattu allas. Kuvassa näkyy valuma-altaan kaulus. Valuma-allas on etenkin pohjavesialueiden tuote, mutta pienentää riskiä öljyvahingosta missä vain.

Pintakäsittelyssä ulkopuolella on käytössä kaksikomponenttinen polyuretaanimaali. Pohjatyönä on fosfatointi. Fosfatoinnin jälkeen säiliö kuumennetaan noin 28 asteeseen, jolloin fosfatointi saadaan pysymään ja kiinnittymään pohjaan. Kunnostettavissa vanhoissa säiliössä fosfatoinnissa säiliö vaihtaa väriään keltaiseksi. Fosfatoinnilla saadaan ruostuminen pysähtymään vanhassa raudassa.

Kun pintakäsittely uusittiin, sijoitettiin maalilaitteet erilliseen konttiin. Tällöin mahdollisen laajennuksen yhteydessä voidaan kontti siirtää kokonaisena paikasta toiseen. Kun pintakäsittelylaitteistoihin haettiin uutta lupaa, edellytettiin myös muutamaa muuta investointia.

-Meillä uusi järjestelmä vähentää hukkamateriaaleja, kun pesuaineet saadaan tislattua puhtaaksi ja ylipäätään jätteitä tulee nyt vähemmän ja kenenkään ei tarvitse tehdä täällä kemistin töitä. Vanhassa järjestelmässä alkydimaalien kanssa jätettä syntyi enemmän. Se toki mietitytti jo etukäteen, että jouduimme tekemään monta muuta investointia samaan aikaan, jotta saimme luvat kuntoon uudelle järjestelmälle, Mika kertoo.

Kunnostettavia säiliöitä

Farmtools kunnostaa vanhoja öljysäiliöitä. Maatiloilla on runsaasti vanhoja yksivaippaisia säiliöitä, jotka ovat riski ympäristölle. Öljysäiliövuotoja tulee etenkin säiliöihin, joita ei ole puhdistettu ja vettä poistettu moneen vuoteen. Vähitellen pohja syöpyy puhki. Erityisen hankalaa on puhdistaa säiliöitä, missä ei ole huoltoluukkua.

-Vanhan ja syöpyneen säiliön myyntiarvo on mitätön, mutta korjaamalla säiliöstä saadaan lähes  uudenveroinen ja turvallinen, Mika vakuuttaa.

Kuvassa vanhasta säilöstä poistetut pohjalevyt. Peruskunnostuksessa lisätään nostolenkit ja monesti uusittavaksi tulevat myös jalat. Säiliötä on lupa nostaa lenkeistä vain tyhjänä, mutta esimerkiksi palotilanteessa hätä ei lue lakia ja polttoainesäiliö nostetaan nopeasti turvaan, jos se vain on mahdollista tehdä.

Korjattavat säiliöt tulevat Farmtoolsille puhdistettuna, koska farmarisäiliöitä ei “likaisena” saa tieliikenteessä kuljettaa. Farmarisäiliö ei ole kuljetussäiliö. Pohja pitää olla myös mopattuna, jolloin pohjalta on poistettu vanha moska. Farmtoolsilla pohja vielä imuroidaan, avataan ja säiliö puhdistetaan teräsharjalla ja siklillä.

Mika kertoo, että yleensä ainoastaan säiliön pohja on syöpynyt. Metallia saattaa olla enää millin osia jäljellä kraatereiden pohjalla.

Joskus säiliö on todella huonossa kunnossa ja silloin joudutaan pohtimaan, kannattaako säiliö kuitenkin kunnostaa vai jopa hylätä korjauskelvottomana. Jos säiliö kunnostetaan, siihen laitetaan yleensä huoltoluukku, jonka kautta puhdistus onnistuu myöhemmin. Tukijalkojen kohdalle tulee herkästi hiusmurtumia ja siksi jalkojen kanssa hitsataan tukilevy runkoon, Mika kertoo.

Yhdeksän kymmenestä asiakkaasta haluaa, että vanhaan säiliöön asennetaan huoltoluukku. Huoltoluukku helpottaa kaikkia työvaiheita korjauksessa ja huollossa. Huoltoluukusta saadaan siivottua säiliö myös hitsauskuonasta. Jollei huoltoluukkua ole, imuroidaan vain pohja puhtaaksi.

Toimiva mallisto

Mallisto on suunniteltu siten, että säiliöön voidaan kiinnittää sähkö- tai mekaaninen pumppu vedenerottajalla. Vedenerottaja on kaapissa ja laskeutuskuppi on sieltä kätevä tyhjentää ja patruuna vaihtaa. Etenkin uusien Commonrail-järjestelmien kanssa vedettömyys on elinehto.

Vanhaan säiliöön rakennetaan monesti uusi yhde pumpulle, jolloin vanha käsipumppu myös korvata sähköpumpulla. Pumppuja on myös jätetty vanhasta säiliöstä käyttöön.

Jälleenmyyjät ottavat uusia öljysäiliöitä varastoon, mikä helpottaa asiakkaan ostopäätöstä. Tuotteita on yhtenäistetty siten, että jälleenmyyjän varastossa olevaan säiliön pumpputelineeseen voidaan vaihtaa myös pumppu paikan päällä. Tällöin asiakas saa haluamansa varusteet säiliöön. Farmtoolsille yhtenäiset tuotteet ovat yksi vahvuus muihin valmistajiin verrattuna, koska tuotteet voidaan modifioida nopeasti. Tuotannossa yksivaippainen säiliö voidaan muokata kaksivaippaiseksi.Metallinen Promex-siirtosäiliö urakoitsijoilla on kätevä, kun säiliötä siirretään kouralla ja säiliötä nostellaan lumen alla olevan kannon päälle. Säiliön pitää olla siis kestävä. Nostokahva on järeä. Rakenne pitää kestää käyttöä.

Lue seuraavaksi