Uutiset

Yleinen

Eurooppa voi siirtyä uusiutuviin energialähteisiin ilman lisäkustannuksia

Komissio on tarkastellut viittä vaihtoehtoista kehityspolkua, joista yhdessä painottuu erityisesti energiatehokkuus, toisessa teknologioiden yhdistelmä, kolmannessa uusiutuvat energialähteet, neljännessä ydinvoima ja viidennessä hiilivoima ja maakaasu yhdeistettynä hiilen sidontaan ja varastointiin. Kokonaisinvestointikustannukset (mukaan lukien sähkön hinta, polttoainekustannukset, investoinnit energiatehokkuuteen ja muihin rakenteisiin) arvioidaan kaikissa skenaarioissa lähes identtisiksi – ”business-as-usual” -skenaario mukaan lukien.

Uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiasta vuonna 2050 vaihtelee 55 prosentista 75 prosenttiin. Sähkönkulutuksessa uusiutuvat energialähteet saavuttavat parhaimmassa skenaariosa 97 prosentin osuuden. Skenaariossa, jossa uusiutuvien energialähteiden osuus on korkein, hiili- ja ydinvoiman rooli kutistuu hyvin pieneksi – yhteensä alle 2,5 prosenttiin loppuenergian kulutuksesta.

”Tiekartta osoittaa, että energian tuottaminen puhtaasti ja turvallisesti uusiutuvilla energialähteillä ei maksa veronmaksajille enempää kuin kivihiileen ja ydinvoimaan nojautuminen. Komissiolla tulee olemaan houkutus ylikorostaa kivihiilen ja ydinvoiman roolia, Puolan ja Ranskan kaltaisia jäsenmaita miellyttääkseen, mutta tiekartan numerot ovat yksiselitteiset.Komission selvitys osoittaa, että moderni energiajärjestelmä ei pärjää ilman uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta, mutta hiil- ja ydinvoima voidaan jättää menneisyyteen”, totesi Frauke Thies, Greenpeacen energiapoliittinen neuvonantaja Brysselissä.

Greenpeace tukee komission ehdotusta asettaa uudet pitkän tähtäimen tavoitteet uusiutuvalle energialle.

”Pallo on nyt Euroopan parlamentilla ja jäsenmailla, joiden on sitouduttava puhtaaseen ja turvalliseen energiatulevaisuuteen ja asetettava sitovat uusiutuvan energian tavoitteet vuodelle 2030”, lisäsi Thies.

Lähde: Greenpeace

Lue seuraavaksi