Uutiset

Yleinen

Energiapuuta uhkaa kova byrokratia

Eduskunta käsittelee parhaillaan metsähakkeen tuen jakamista kahteen luokkaan. Tuki laskettaisiin 60 %:iin osalle metsähaketta. Esitys vaikeuttaisi kotimaisten polttoaineiden käyttöä aiheuttamalla uutta byrokratiaa.

Rajauksen myötä iso osa hallituksen energiauudistusta vesittyy. Hallitus ilmoitti aiemmin palauttavansa turveveron vuoden 2012 tasolle. Turveveron tason lasku 1,9 euroon megawattitunnilta vuoden 2016 alusta ja sitä vastaava metsähakkeen tuen korotus on äärimmäisen tärkeää saattaa voimaan. Muutoksella olisi riittävä vaikutus, jotta tuontienergiaa voitaisiin korvata kotimaisella energialla. Sitä vastoin metsähakkeen byrokraattinen jako tulisi valmistella uudestaan. Nykymuodossaan jako heikentäisi energiapuun kilpailukykyä merkittävästi.

Kokonaisuudessaan kotimaisen energian tilanne on Suomessa tällä hetkellä heikko. Energiapuuta ja turvetta on ennätysmäärät varastossa. Useat haketta käyttävät energiayhtiöt ovat ilmoittaneet vähentävänsä tai jopa lopettavansa hakkeen käytön, mikäli rajausesitys etenee eduskunnassa.

Useiden eri selvitysten mukaan Suomen kasvavat metsät mahdollistavat sekä metsäteollisuuden investoinnit että puuenergian lisäämisen.

Suomi on jäänyt jälkeen kestävän hakkuumäärän tavoitteista usean vuosikymmenen ajan. Puuta riittää kaikkiin tarpeisiin ja se ohjautuu jo nyt oikeisiin käyttökohteisiin jalostusarvon ja maksukyvyn mukaan.

Asian esitelleellä työ- ja elinkeinoministeriöllä on käytössään malli, jolla seurataan onko energiapoliittisilla tuilla ollut vaikutusta kuitupuun hintaan. Ministeriön itsensä mukaan minkäänlaista tällaista vaikutusta ei ole havaittu. Ministeriö arvioi myös, että mikäli tällaisia vaikutuksia edes ilmaantuisi, koskisivat ne silloinkin vain osaa puunhankinta-alueista.

Lakiesityksen valmistelun aikataulu on ollut kohtuuton. Asiassa olisi tullut ottaa aikalisä viimeistään täystyrmäyksen saaneen lausuntokierroksen jälkeen. Yhteensä 35 eri lausujaa piti rajausta tarpeettomana. Muun muassa metsätalouden asioista vastaava maa- ja metsätalousministeriö piti esitystä käytännössä toteuttamiskelvottomana.

Turveveron alennus 1,9 euroon on välttämätön. Turpeen käyttö on laskenut useana vuonna peräkkäin tuotantoalueiden luparuuhkan ja aiemmin kiristettyjen verojen vuoksi. Metsähakkeen käyttö ei viime vuonna kasvanut enää lainkaan voimalaitoksissa.

Hallituksen energiapolitiikan linjattomuus aiheuttaa vääjäämättä epävarmuutta alan toimijoissa ja esitys on energiaomavaraisuudelle askel taaksepäin.

Lue seuraavaksi