Uutiset

Yleinen

Energiapuu ja -turve voivat tuoda Suomeen 15 000 uutta työpaikkaa

Suomen on mahdollista tuottaa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista lähteistä. 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Samalla Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit. Tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 3 miljardilla.

Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. 65 % energiasta tuotiin ulkomailta, mikä maksoi Suomelle lähes 7 miljardia. Puolet suomalaista -skenaarion mukaan vuonna 2030 lasku pienenisi lähes puoleen eli 4 miljardiin.

Puolet suomalaista -skenaarion toteutuminen edellyttää tuontienergian korvaamista kotimaisilla polttoaineilla useilla eri sektoreilla. Uusiutuvan puuenergian käytön kasvu tulisi ohjata liikenteeseen sekä lämmön- ja sähköntuotantoon.

Bioenergia ry:n Puolet suomalaista -skenaariossa öljyä korvataan tieliikenteessä uusiutuvalla dieselillä ja biokaasulla. Myös lentoliikenteessä on mahdollista nostaa biopolttoaineiden käyttöä. Puulla ja turpeella korvataan lämmön- ja sähköntuotannossa fossiilisia tuontipolttoaineita.

Energiaomavaraisuuden nostaminen edellyttää, ettei puulla korvata toista kotimaista, turvetta. Turpeen käyttö on laskenut jyrkästi viime vuosina ja sen käyttö on palautettava 2000-luvun hyvien vuosien tasolle.

Työtä, investointeja ja helpotusta kauppavajeeseen

Kotimaiset polttoaineet työllistävät suoraan ja välillisesti tällä hetkellä 30 000 henkilöä. Määrä nousisi 50 %:n energiaomavaraisuuden myötä 45 000 henkilöön. Puuenergia ja turvetuotanto työllistävät erityisesti alueilla, joilla työpaikkoja on erittäin rajallisesti.

Kotimaisten polttoaineiden käytön kasvu synnyttäisi Suomeen merkittävät investoinnit. Tarvittavat uudet voimalaitokset, lämpökattilat, turvetuotantoalueet, biojalostamot, koneet ja laitteet nousisivat arvoltaan 4,5 miljardiin euroon.

Puolet suomalaista -skenaariossa vahvistetaan, että mahdollisuus on sekä puuenergian että metsäteollisuuden kasvuun. Vuonna 2013 puun käyttö, mukaan lukien hakkuutähteet, oli 69 milj. m³, joka voidaan nostaa kestävästi vuosina 2020−2030 101 milj. m³:oon.

Bioenergia-ala yhdistää poikkeuksellisella tavalla energiantuotannon ja teknologiaosaamisen. Jokaisen bioenergiaketjun jokaiseen vaiheeseen liittyy vahvaa suomalaista teknologiaosaamista ja vientimahdollisuuksia.

Saatavuudessa ja kilpailukyvyssä parannettavaa

Puolet suomalaista -skenaario toteutuminen edellyttää kotimaisten polttoaineiden saatavuuden turvaamista ja bioenergian kilpailukyvyn parantamista.

Puolet suomalaista 2030 edellyttää:

  • nuorten metsien hoitohakkuita lisäävän Kemera-tuen jatkoa ja turvetuotannon luvituksen yksinkertaistamista ja nopeuttamista
  • kotimaisten polttoaineiden osuuden nostamista liikenteessä nykyistä kunnianhimoisemmalla ja myös biokaasua koskevalla jakeluvelvoitteella vuodelle 2030
  • turpeen veron poistamista ja metsähakkeen tuen nostamista vastaavalla tavalla

Lue seuraavaksi