Uutiset

Yleinen

Elovaaralla tehdään seosrehut Sekolla

Eläinten hyvinvoinnin kannalta säännöllinen ruokinta ja oikeat seossuhteet ovat tärkeitä. Seosrehu pitää jakaa joka päivä olosuhteista huolimatta. Hinattava seosrehuvaunu on luotettava isoilla rehumäärillä. Tällöin vikaantuva kone on mahdollista korvata nopeasti toisella. Erillinen lastauskone ja traktori ovat myös korvattavissa toisilla.

Kiuruvedellä Elovaaran maatilalla seosrehua toimitetaan talouskeskuksen varastosta. Rehuvarastot on rakennettu siten, että säilörehua pellolta, teollisuuden sivutuotteita kuten perunarehua ja mäskiä voidaan ottaa varastoon useita rekkakuormia. Kun rehuvarastossa on riittävästi puskuria, voidaan ruokintaa säätää vähitellen tilanteen mukaan ja nautojen pötsit pysyvät kunnossa.

Olennainen osa ruokintaa on kotoinen nurmirehu, joka saadaan kaikki sopimaan katettuun varastoon, jolloin rehua ei tarvitse talvellakaan kaivaa hangesta. Turha kaivaminen ja ylipäätään ylimääräinen työ on haluttu minimoida, koska vuosien varrella muutaman minuutin ylimääräisistä touhuista viiden kuormallisen päivätahdille kertyy työpäiviä.

-Aikoinaan Sekon 25-kuutioinen seosrehuvaunu vaihdettiin 30-kuutioiseen Turun konekeskukselta, jotta täyttökertoja saatiin vähennettyä, Mikko Elovaara kertoo. Yksi täyttö vähemmän kulkemisineen on reilu puolen tunnin työmäärä. Mikon poika, Antti Elovaara jatkaa, että rehu irrotetaan leikkurin kanssa laakasiilosta etukäteen viiteen satsiin, jotta täyttövaiheessa seosrehuvaunua ei tarvitse turhaan pyörittää hieman enemmän aikaa vievän irrotuksen aikana. Pienistä asioista kertyy vuosittain iso kustannus ja jokainen yksityiskohta kannattaa miettiä, mihin voi itse vaikuttaa. Seosrehuvaunun pyörittäminen vaatii kuitenkin melkoisesti voimaa ja parin minuutin ylimääräinen pyöritys näkyy vain ylimääräisenä polttoainekuluna ja vaunun kulumisena.

Mikko Elovaara ja Antti Elovaara hoitavat Kiuruvedellä lihakarjakasvattamoita.

-Meillä ei haluta tehdä turhaa työtä, mutta se työ halutaan tehdä kunnolla, mikä vaikuttaa nautojen kasvuun. Kustannuksia myös halutaan alas kaikesta mahdollisesta, mistä niitä vain voidaan alentaa, Mikko painottaa. Turhaan rahaa ei syydetä sinne, missä hyötyä ei saada.

Sekon vaunu

Meillä on tässä kolme eri eläinyksikköä, mihin Sekon 30-kuutioisella tehdään seokset. Tämä oli aikoinaan maksimikokoinen vaunu, mikä navettaan ovista sopi sisään. Navetan katto ei ole korkeammalla kuin karmit.

Seos jaetaan molemmin puolin samaan aikaan ja vaakaruuvivaunusta purku on tasainen molemmin puolin. 

Vaunu on yksiakselinen ja hieman kovilla, kun kuormassa saattaa olla 15-18 tonnia tavaraa hieman riippuen satsin koosta ja kosteudesta.

-Rengaskokoakaan ei oikein voi pienentää, kun vaunulla pitäisi päästää liikkumaan kuorman kanssa, Mikko toteaa. Näillä kuormilla vaunun akselisto on toki kovilla, Mikko myöntää.

-Komponenttien määrästä riippuen lastaaminen vie aikaa 8-14 minuuttia ja tarkan kilomäärän täsmiminen lopussa on hitain vaihe, Antti toteaa. Päivässä rehua jaetaan viisi kuormaa, joista osa on maksimikuormalla, joten aivan helpolla vaunu ei pääse, Antti jatkaa. Joskus vahingossa kauhaan tulee kerralla liian vähän tavaraa ja täydennyksen hakeminen vie myös ylimääräistä aikaa.

Rehut ovat katetuissa varastoissa ja hieman markkinatilanteen mukaan ostetaan komponentteja.

Ruokinta perustuu kuitenkin esikuivattuun säilörehuun, mitä esikuivattuna ei oikein viime vuonna elokuussa meinannut saada korjattua pellolta pois.

-Kovin oli rehu vesipitoista, Mikko muistelee.

Ruokintasuunnitelmat tehdään joka tapauksessa niistä komponenteista, mitä on tarjolla ja korjausliikkeet ovat hitaita.  

Seoksen pohjana on vaihtelevasti yhden tai kahden eri rehusadon säilörehu, mäskiä ja perunateollisuuden sivutuotteita. Rehu leikataan valmiiksi ja lastataan kauhalla. Esityöt nopeuttavat prosessia ja vaunua pyöritetään vain välttämätön aika.

Katetut laakasiilot helpottavat ruokintaa. Nyt otetaan kivennäisiä.

Rampilta lastaus

Elovaaralla seosrehuvaunua lastataan rampilta. Kun pyöräkuormaajalla nostokorkeus ei ole suuri ja aisojen nosto hidastaa aina lastausta, on kauhalla kätevä vain kipata oikealta korkeudelta. Satsin komponenttien kilojen täsmäytys on helpompi tehdä, kun 3,2-metrinen kauha ei ole aivan ääriasennossa. Kauha kun saadaan suunnilleen keskelle vaunua, hävikki on myös minimaalinen, vaikka seoskuorma tulisi jotakuinkin täyteenkin.

-Kauhan nostaminen ylös vaatii aina enemmän aikaa ja energiaa, joten on päädytty ramppiin, Mikko kertoo.

Pyöräkuormaajassa ei ole vakiona valtavasti nostokorkeutta. Turhaa rykimistä kuitenkaan ei tarvita, kun vaunua lastataan sopivalta korkeudelta. Rampilta kuorma pudotetaan keskelle vaunua ja hävikki on pieni. Kärkikippaava kauha olisi yksi vaihtoehto täyttää vaunua, mutta kauha on kalliimpi ja siinä on kuluvia osia.

Antti Elovaara lastaamassa vaunua.

Vaunun täyttö on hyvin kuljettajan näkökentässä, kun aisasto ei ole nostettu korkealle. 

Vaakaruuvivaunuun valinnassa ilmeisesti päädytään, vaikka periaatteessa pystyruuvivaunukin toimisi. Elovaaralla vain on hieman huonoja kokemuksia siitä, että sillä ei saa rehua jaettua tasaisesti samaan aikaan molemmille puolille käytävää.

110 000 000 kiloa

-Meillä on toki nyt uusi vaunu hankinnassa, kun vanha alkaa olemaan joka paikasta kunnostusta vailla, Mikko toteaa. Vaunussa on kaksi vaakaroottoria ja niiden teriä on toki vaihdettu muutamaan kertaan. Kerran on vaihdettu purkukuljettimet. Vaunun seinämät ja akselit alkavat kuitenkin olla jo niin lopussa, että hankimme uuden tilalle ja kunnostamme vanhan vaunun varavaunuksi.

-Talvella on paremmin aikaa tehdä pajatöitä ja vaunu voidaan kunnostaa silloin, Mikko toteaa.

-Kun neljän vuoden aikana on sekoitettu päivässä 65-85 tonnia, vaunusta on rehua mennyt läpi yhteensä suunnilleen 110 000 tonnia. Syksyyn mennessä läpäisymäärä kasvaa vielä joka päivä keskimäärin 75 tonnilla päivässä. Tähän mennessä vaunun roottorit ovat pyörineet noin 6500 tuntia, Mikko laskee. New Holland hankittiin aikoinaan uutena apevaunun eteen, kun vanha Fiat 130-90 hieman hengetön eikä sillä saanut vauhtia mäkiin. 25-kuutioisen kanssa se vielä toimi, mutta 30-kuutioinen oli sille liikaa. New Holland on nyt käytännössä aina vaunun edessä. Ainoat työt, missä sitä käytetään muualla, on siilon tamppaaminen apuna rehunkorjuussa ja kivien keräämisessä.

-Tuolla New Hollandilla pehmittää varmaan toisenkin vaunun, Antti toteaa.

Lietelogistiikkaan parannuksia

-Meidän ajosilppurilla alkaa kymmenes kesä ja silppuria ollaan jossain vaiheessa uusimassa, Mikko kertoo. Perävaunujen koko on nyt kasvatettu 65-kuutioon, jolloin pitkältä matkaltakin saadaan rehu liikkumaan sukkelaan. Kippikärryjen lavat ovat nyt kolme metriä leveitä, joten kukun määrä kasvoi edellisiin verrattuna. Aivan kaukaisimmilta rehua ajetaan tulevana kesänä kolmella vaunulla, kun vaunujen kanssa voidaan ajaa lenkkiä.

Elovaaran pellot ovat kaikki samalla aukealla ja lietteen levityksessä voidaan käyttää vetoletkulevitystä. Lihanautojen liete vain on hieman tönkköä, joten lietettä joudutaan separoimaan ja ottamaan kiinteää jaetta etukäteen pois.

-Jossain vaiheessa pitäisi miettiä tarkemmin myös lietteen hyödyntämistä, kun nyt liete joudutaan separoimaan, jotta se saadaan vetoletkulevityksellä pumpattua levittimeen. Jos liete kiertäisi biokaasulaitoksen kautta, olisi se jo juoksevampaa ja sillä olisi parempi lannoitusarvo, Mikko pohtii.

–Jotenkin tuosta ylimääräisestä vatkaamisesta pitäisi päästä eroon, Mikko toteaa

-Olemme tuossa vaihtaneet tekniikkaa konehankinnoissa, Mikko kertoo. Tänä kesänä liisaamme traktorin käyttöömme kahteen otteeseen kuukauden jaksoissa, esimerkiksi niittokoneen eteen. CAT:n pyöräkuormaaja on ollut liisattuna AgriToukola Machineryltä viime kesänä kaksi kuukautta kivien mätössä ja vastaavasti rehunkorjuussa.

-Talveksi niitä ei kannata ottaa nurkkiin, kun käyttöä ei juurikaan niillä ole, Mikko kuittaa.

Kuivikkeen levitykseen on myös tulossa koeajoon laitteet, jotta sitä työtä voitaisiin hieman helpottaa.

-Lisää työtä tänne ei kuitenkaan kaivata, Mikko jatkaa.

-Meillähän on täällä myös peltolanavalmistusta, Mikko mainostaa. 11-metrinen lana on itsellä, mitä vedetään linkku-New Hollandilla. Omat tasailut ovat toki vähentyneet, kun viime vuonna peltoa tasattiin noin 200 hehtaaria ja tänä vuonna on enää 70 hehtaaria. Linkulle kertyi 600-700 tuntia ensimmäisinä vuosina ja nyt enää noin 300 tuntia vuoteen. Peltojen tasauksesta on tehty juttu 2014.

Lue seuraavaksi