Uutiset

Yleinen

Eläinten lääkitsemislainsäädäntö uudistettu

Uusi laki eläinten lääkitsemisestä tulee voimaan joulukuun alussa. Uuden lain myötä voidaan aiempaa joustavammin luovuttaa lääkkeitä eläinten lääkitsemistä varten tiloille, jotka ovat tehneet terveydenhuoltosopimuksen.

Laki edellyttää, että eläinlääkäri laatii sopimustiloille eläinten terveydenhuoltosuunnitelman ja käy tilalla säännöllisesti. Eläimen omistajan tai haltijan on kirjattava eläimille annetut lääkkeet sähköiseen järjestelmään, jonka kautta viranomaiset voivat seurata ja valvoa terveydenhuollon toteutumista. Eläinten lääkitsemislain tarkoituksena on edistää tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä eläimille sekä ehkäistä eläinten lääkitsemisestä ihmisille, eläimille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.Lain säännöksiä on täydennetty neljällä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, jotka on annettu tänään. Asetukset koskevat eläinlääkärin lääkekirjanpitoa, tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävää kirjanpitoa sekä lääkealan toimijan kirjanpitoa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään myös lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä. Asetuksessa on tarkennettu eläinlääkärien lääkkeiden hankkimista ja säilyttämistä koskevia säännöksiä. Asetuksessa säädetään myös vaatimukset valtakunnallisesta terveydenhuoltosuunnitelmasta, terveydenhuoltokäynneistä, käyntitiheyksistä sekä lääkkeiden luovutuksesta ja käytöstä. Yleisiä vaatimuksia lääkkeiden luovutuksesta eläinten hoitoon tai jatkohoitoon on yksinkertaistettu.

Asetukset löytyvät ministeriön verkkosivuilta.

Eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella, joka annetaan joulukuun aikana.

TP

Lue seuraavaksi