Uutiset

Yleinen

Biovakka Suomi Oy avaa toisen biokaasulaitoksensa Turussa

Turun Topinojalla käynnistyvä laitos käyttää raaka-aineenaan Kakolan yhdyskuntapuhdistamon lietettä. Lisäksi se käsittelee Turun ympäristökuntien puhdistamolietteitä. Näistä Biovakka tuottaa biokaasua ja kierrätysravinteita sekä tulevaisuudessa myös liikennepolttoainetta.

Biokaasu on ympäristöystävällinen, kotimainen ja uusiutuva energianlähde, jonka käyttö ei lisää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Biokaasusta tehdään sähköä ja lämpöä. Puhdistettuna eli metaanina sitä voidaan käyttää myös autojen polttoaineena.

Biovakka on jo nyt Suomen merkittävin biokaasun tuottaja. Tänään vihittävä laitos kaksinkertaistaa sekä jätteidenkäsittelykapasiteetin että biokaasun tuotannon. Laitoksen energiateho on 4 mW. Energiaa tuotetaan Turun kaupungin sähköverkkoon. Lisäksi Biovakka tuottaa kaiken laitoksen tarvitseman energian itse.

Energiantuotannon lisäksi Biovakan erityisosaamista on ympäristöystävällisten ja peltoviljelyyn erinomaisesti soveltuvien kierrätysravinteiden tuotanto. Nämä kierrätysravinteet syntyvät osana biokaasun tuotantoprosessia. Tehtyjen viljelykokeiden mukaan ne ovat sadontuotantokyvyltään yhtä hyviä tai jopa parempia kuin keinolannoitteet. Lisäksi ne ovat edullisempia.

Biovakan liikeideana on kehittää bioenergian tuotantoon nopeasti monistettavissa oleva, liiketaloudellisesti kannattava toimintamalli. Turku ja Vehmaa ovat sisarlaitoksia. Biovakan tavoitteena on rakentaa kymmenkunta vastaavaa alueellista biokaasun tuotannon suuryksikköä eri puolille Suomea.

Biovakka on tulevaisuuden energiantuotannolle suuntaa näyttävä edelläkävijäyritys, joka toimii täysin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 1.12. Biovakka palkitaan työstään puhtaamman ympäristön hyväksi Varsinais-Suomen maakunnan INNOSUOMI-palkinnolla.

Lähde:biovakka.fi
kuva:
Commons Wikipedia

Lue seuraavaksi